Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Industrie

Numerele naţionale scurte armonizate pentru servicii cu caracter social

  

Odată cu intrarea în vigoare a Deciziei, ANCOM:

 • a elaborat Decizia presedintelui ANRCTI nr. 321/2008 privind alocarea si utilizarea unor numere naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european. Decizia, care se aplică şi numerelor naţionale de forma 116(xyz), a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 328/25.04.2008 şi a intrat în vigoare la data de 28 aprilie 2008;
 • a publicat pe propria pagina de internet numerele de forma 116(xyz) deschise pentru alocare, precizând şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul furnizat prin intermediul acestor numere, aşa cum sunt reglementate în anexa la Decizia Comisiei Europene 2007/116/CE, modificată prin deciziile 2007/698/CE şi 2009/884/CE.

 

România, în calitate de stat membru, este obligată să asigure doar disponibilitatea pentru alocare a numerelor definite în acest act, nu şi implementarea efectivă a acestor numere. Prin urmare, dacă niciun furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului din România nu ar fi interesat de alocarea acestor numere, ANCOM nu ar putea impune unui furnizor să furnizeze servicii prin intermediul acestor numere. ANCOM a luat însă toate măsurile în vederea promovării utilizării acestor numere.

În prezent, sunt definite 5 numere scurte pentru servicii armonizate cu caracter social: 

 • 116000 – pentru serviciul „linie telefonică de urgenţă pentru copii disparuti”, disponibil non-stop. Acest serviciu asigură:
  • preluarea apelurilor prin care este anunţată dispariţia unor copii şi transferul acestora către poliţie;
  • îndrumare şi sprijin persoanelor în grija cărora se află copilul dispărut;
  • sprijin pentru desfăşurarea investigaţiei.
 • 116111 – pentru serviciul „linii de asistenţă telefonică pentru copii”, cu precizarea limitelor de disponibilitate atunci când serviciul nu este disponibil non-stop. Acest serviciu:
  • oferă ajutor copiilor care au nevoie de îngrijire şi protecţie şi îi pune în legătură cu diverse organizaţii şi resurse;
  • le oferă copiilor posibilitatea de a-şi exprima temerile, de a vorbi despre aspectele care îi afectează în mod direct şi de a contacta pe cineva în caz de urgenţă. 
 • 116123 – pentru serviciul „linii de asistenţă telefonică care oferă sprijin emoţional”, cu precizarea limitelor de disponibilitate atunci când serviciul nu este disponibil non-stop, având următoarele caracteristici:
  • permite apelantului să beneficieze de o relatie umană adevărată, în cadrul căreia este ascultat fără a fi judecat;
  • oferă sprijin emoţional apelanţilor care suferă de singurătate, care se află într-o criză psihologică sau care se gândesc la suicid.
 •  116 006 – pentru serviciul “linie de asistenţă telefonică pentru victimele infracţiunilor”. Acest serviciu:
  • oferă victimelor infracţiunilor posibilitatea de a primi asistenţă psihologică în astfel de situaţii, de a fi informate în legătură cu drepturile lor şi cu modalităţile de exercitare a acestor drepturi, precum şi de a fi îndrumate către instituţiile care le pot sprijini.
  • oferă informaţii despre:
   • poliţia locală şi procedurile judiciare penale
   • aspecte legate de despăgubiri şi asigurări.
  • oferă asistenţă pentru identificarea altor posibilităţi de sprijin.
 • 116 117 – pentru “serviciul medical telefonic ce nu intră în categoria cazurilor de urgenţă. Acest serviciu:
  • direcţionează apelurile către serviciile medicale adecvate pentru probleme urgente, dar care nu pun în pericol viaţa, în special, dar nu exclusiv, în afara programului normal de lucru, în zilele de repaus saptamânal şi în timpul sărbătorilor legale.
  • pune apelanţii în legătură cu o persoană responsabilă de preluarea apelurilor care deţine experienţă şi competenţa necesare sau îi pune direct în legătură cu un cadru medical calificat.

 

 

În România, Autoritatea a alocat S.C. Romtelecom S.A., în  2008, primele două numere naţionale pentru servicii armonizate cu caracter social, şi anume:

 • 116000 – pentru serviciul „linii telefonice de urgenţă pentru copii dispăruţi”, furnizat de organizaţia non-guvernamentală FOCUS – ROMÂNIA;
 • 116111 –  pentru serviciul „linii de asistenţă telefonică pentru copii”, furnizat de organizaţia non-guvernamentală ASOCIAŢIA TELEFONUL COPILULUI.

 

În februarie 2012, ANCOM a alocat S.C. TRANS TEL SERVICES S.R.L. al treilea număr naţional pentru servicii armonizate cu caracter social: 

 • 116123 – pentru serviciul „linie de asistenţă telefonică, care oferă sprijin emoţional”. Numărul este asignat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, care va furniza serviciul cu caracter social prin Centrul de prevenire a tentativelor de suicid la copii şi adolescenţi din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

După expirarea dreptului de utilizare a numărului 116000 la data de 22 octombrie 2015, Autoritatea a redeschis spre alocare acest număr care a fost realocat în ianuarie 2016 către Telekom Romania Communications S.A. în colaborare cu Asociația Telefonul Copilului

Numerele 116006 şi 116117 rămân în continuare deschise spre alocare.

Apelurile la aceste numere sunt gratuite, iar accesul la aceste numere nu trebuie condiţionat de o înregistrare prealabilă. În timpul apelului către aceste numere sunt interzise publicitatea, divertismentul, marketingul şi vânzarea sau utilizarea apelului în scopul vânzării de servicii comerciale în viitor. 

În ceea ce priveşte accesibilitatea acestor servicii, ANCOM încurajează furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice să încheie contracte de acces şi de interconectare astfel încât să asigure propriilor utilizatori finali accesul la aceste numere, indiferent de serviciul utilizat sau de reţeaua în care este originat apelul. În măsura în care va constata că accesibilitatea acestor servicii este redusă, iar utilizatorii finali nu vor putea beneficia de implementarea acestor numere la nivel european, ANCOM va lua măsurile necesare astfel încât utilizatorii finali să obţina un maxim de beneficii din furnizarea serviciilor cu caracter social. 

 

Principiul „acelaşi număr = acelaşi serviciu” în toate statele membre ale Uniunii Europene asigură accesarea facilă a unui anumit serviciu social, aceasta facându-se întotdeauna prin intermediul aceluiaşi număr naţional, indiferent de locul de originare a apelului. Cetăţenii Uniunii Europene ştiu astfel că acelaşi număr permite accesarea aceluiaşi serviciu în fiecare stat membru.   

În timpul unui apel către astfel de numere sunt excluse activitatile de publicitate, divertisment, marketing sau vânzare. 

Numarul 116112 nu va fi disponibil pentru alocare, pentru evitarea unor confuzii cu numărul unic pentru apeluri de urgenţă „112”. Decizia 2007/116/CE mai precizează că nu toate valorile posibile xyz sunt utilizabile.  

Dintre numerele de forma 116(xyz), pentru început au fost luate în consideratie în vedere combinaţiile cuprinse între 116000 si 116199. O decizie privind deschiderea pentru alocare a altor combinaţii va fi luată ulterior, pe baza analizării rezultatelor lansării acestei categorii de servicii, respectiv a identificării altor servicii care pot intra în această categorie.

Toate apelurile către numerele de forma 116xyz sunt originate, rutate şi terminate la nivel naţional.  

 

 

Arhiva - deschiderea spre alocare a unor noi domenii

Anunţ privind redeschiderea spre alocare a numărului naţional scurt 116000

Anunţ privind deschiderea spre alocare a numărului naţional scurt 116000

Anunţ privind deschiderea spre alocare a numărului naţional scurt 116111

Anunţ privind deschiderea spre alocare a numerelor pentru furnizorii de reţele mobile virtuale

Anunţ privind deschiderea spre alocare a numărului naţional scurt 116123

Anunţ privind procedura iniţială de tragere la sorţi pentru alocarea numerelor naţionale scurte de forma 118(xyz)

Anunt privind deschiderea spre alocare a numarului national scurt 116117

Anunt privind deschiderea spre alocare a numarului national scurt 116006