Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Industrie

Portabilitate

Portabilitatea numerelor este un serviciu pus la dispoziția publicului de către furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului (FSCE) prin intermediul căruia se oferă  abonaților posibilitatea de a-și păstra numerele asignate din planul național de numerotație atunci când schimbă furnizorul de servicii de comunicații electronice.

În vederea furnizării acestui serviciu FSCE trebuie să desfășoare o serie de activități specifice de natură tehnică, operațională și administrativă, toate aceste activități fiind necesar să se realizeze corelat la nivel național.
 
Pentru asigurarea implementării serviciului de portabilitate a numerelor a fost elaborat un cadru de reglementare general (Decizia nr. 144/2006) care a făcut posibilă stabilirea tuturor detaliilor necesare în cadrul unui Grup de lucru format din reprezentanți ai furnizorilor de comunicații electronice și ai Autorității. Astfel, după parcurgerea unui amplu proces de consultare cu piața, au fost stabilite Condițiile tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor (CTC), adoptate prin Decizia nr. 3444/2007.
Ulterior, aceste documente au fost revizuite, în acord cu experiența acumulată sau cu unele modificări survenite în cadrul legislației primare.
 
Particularități ale furnizării serviciului de portabilitate în România
 

Reglementări aplicabile

  

Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 3444/2007 privind adoptarea Condițiilor tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor, cu modificările ulterioare (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 24 august 2015)

ReadSpeaker Download - 1458k

Decizia nr.144/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor (forma consolidată la data de 24 august 2015)

ReadSpeaker Download - 216k