Industrie

Portabilitate

 

Ce este portabilitatea numerelor?

Portabilitatea numerelor este un serviciu destinat utilizatorilor de telefonie care permite abonaţilor să păstreze numărul de telefon atunci când schimbă furnizorul de servicii de telefonie.

Portabilitatea se aplică următoarelor categorii de numere:

  • portabilitatea numerelor geografice orice abonat la un serviciu de telefonie fixă are posibilitatea păstrării numărului de telefon atunci când renunţă la abonamentul unui furnizor de servicii de telefonie fixă şi se abonează la un alt furnizor de servicii de telefonie fixă; portarea numerelor geografice se poate realiza numai în cadrul aceleaşi arii geografice (respectiv în cadrul aceluiaşi judeţ sau în cadrul municipiului Bucureşti şi judeţul Ilfov). Cei doi furnizori între care se realizează portarea numerelor geografice trebuie să ofere servicii în aceeaşi arie geografică şi să aibă alocate prin licenţă blocuri de numere geografice în aria respectivă;

  • portabilitatea numerelor mobile (non-geografice) orice abonat la un serviciu de telefonie mobilă are posibilitatea păstrării numărului de telefon mobil atunci când se transferă de la un furnizor de servicii de telefonie mobilă la un alt furnizor de servicii de telefonie mobilă, indiferent de tehnologia utilizată pentru furnizarea serviciului (2G, 3G, CDMA etc.), de modalitatea de plată (postpaid sau prepaid) sau de tipul de servicii furnizate (voce, fax, transmisiuni de date);

  • portabilitatea numerelor non-geografice, altele decât cele mobile– în această categorie sunt cuprinse numerele independente de locaţie (de forma 037x xxx xxx), numerele de telefon destinate serviciilor de apel gratuit (de tip 0800), serviciilor bazate pe numere de acces universal (de tip 0801, 0803) şi pe numerele personale universale (de tip 0802), precum şi serviciilor cu tarif special (de tip 0900, 0903 şi 0906); utilizatorii acestor numere îşi pot păstra numărul de telefon atunci când solicită transferul de la un furnizor de servicii destinate publicului la altul, cu condiţia păstrării destinaţiei iniţiale a numărului.

Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 3444/2007 privind adoptarea Condițiilor tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor, cu modificările ulterioare (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 24 august 2015)

ReadSpeaker Download - 1458k

Decizia nr.144/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor (forma consolidată la data de 24 august 2015)

ReadSpeaker Download - 216k