Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Industrie

Servicii postale

În prezent, activitatea de furnizare a serviciilor postale este reglementata, în principal, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile postale cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr.313/2017 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea serviciilor postale, (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 275 din 20 aprilie 2017).
 
Decizia presedintelui ANCOM nr.313/2017 stabileste procedura de autorizare a persoanelor care intentioneaza sa furnizeze servicii postale, precum si conditiile în care furnizorii de servicii postale beneficiaza de regimul de autorizare generala, reflectând, la acest moment, armonizarea fidela a legislatiei secundare privind furnizarea serviciilor postale cu legislatia europena si primara din domeniul serviciilor postale, precum si din domenii conexe activatii ANCOM, în conditiile unei piete libere concurentiale.
 
Astfel, regimul de autorizare generala permite furnizarea de servicii postale fara obtinerea unei decizii explicite din partea ANCOM, fiind necesara numai transmiterea unei notificari catre ANCOM cu privire la intentia persoanei în cauza de a furniza aceste servicii.
 
Furnizorul de servicii postale are dreptul de a încheia contracte având ca obiect prestarea de catre terti a unor servicii de colectare, sortare, transport si livrare a trimiterilor postale. Colectarea si livrarea trimiterilor postale nu se poate realiza decât direct de catre un furnizor de servicii postale sau indirect, prin intermediul unui tert, care exercita aceste activitati în numele si pe seama furnizorului de servicii postale, pe baza unui contract încheiat în forma scrisa cu acesta. În acest ultim caz, responsabilitatea pentru furnizarea serviciului postal în relatia cu utilizatorii revine în totalitate furnizorului de servicii postale.

 

Recomandam tuturor persoanelor interesate, si în special furnizorilor de servicii postale si persoanelor care intentioneaza sa furnizeze servicii postale, sa parcurga cu atentie prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.13/2013 cu modificarile și completarile ulterioare si ale  Deciziei presedintelui ANCOM nr.313/2017,  pentru a identifica cu claritate toate drepturile si obligatiile pe care le au sau le vor avea în relatia cu utilizatorii, cu integratorii, cu ceilalti furnizori de servicii postale si, respectiv, cu ANCOM.