Industrie

Servicii postale

În prezent, activitatea de furnizare a serviciilor postale este reglementata, în principal, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile postale cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Decizia Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.925/2023 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1175/27.12.2023.  
 
Decizia ANCOM nr.925/2023 stabileste procedura de autorizare a persoanelor care intentioneaza sa furnizeze servicii postale, precum si conditiile în care furnizorii de servicii postale beneficiaza de regimul de autorizare generala, reflectând, la acest moment, armonizarea fidela a legislatiei secundare privind furnizarea serviciilor postale cu legislatia europena si primara din domeniul serviciilor postale, precum si din domenii conexe activatii ANCOM, în conditiile unei piete libere concurentiale.
 
Astfel, regimul de autorizare generala permite furnizarea de servicii postale fara obtinerea unei decizii explicite din partea ANCOM, fiind necesara numai transmiterea unei notificari catre ANCOM cu privire la intentia persoanei în cauza de a furniza aceste servicii.
 
Recomandam tuturor persoanelor interesate, si în special furnizorilor de servicii postale si persoanelor care intentioneaza sa furnizeze servicii postale, sa parcurga cu atentie prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.13/2013 cu modificarile și completarile ulterioare si ale Deciziei presedintelui ANCOM nr. 925/2023,  pentru a identifica cu claritate toate drepturile si obligatiile pe care le au sau le vor avea în relatia cu utilizatorii, cu integratorii, cu ceilalti furnizori de servicii postale si, respectiv, cu ANCOM.