Industrie

Serviciul Aeronautic

IMPORTANT!

În conformitate cu art. 14 al Deciziei preşedintelui ANCOM nr. 353 din 27.04.2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio, solicitantul se va adresa ANCOM în vederea determinării posibilitatilor legale şi tehnice de eliberare a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio înainte de depunerea formularelor pentru staţii de radiocomunicaţii aflate la sol şi numai după obţinerea răspunsului pozitiv ca urmare a analizei privind posibilitatea emiterii licenţei de utilizare a frecvenţelor radio din partea ANCOM.
 
Pentru alte detalii, ne puteţi contacta la email srs@ancom.org.ro sau la numarul de fax: 0372845724.