Industrie

Monitorizare spectru

Activitatea de monitorizare a spectrului de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală are următoarele obiective:
 • Rezolvarea cazurilor de interferenţe prejudiciabile din spectrul electromagnetic atât la nivel local, cât şi la nivel regional sau global;
 • Susţinerea procesului de gestionare eficientă a spectrului;
 • Susţinerea activităţilor de supraveghere şi control al respectării obligaţiilor cuprinse în licenţele de utilizare a frecvenţelor radio şi în autorizaţiile de asignare a frecvenţelor sau în reglementările din domeniul comunicaţiilor electronice care utilizează spectrul radio;
 • Evaluarea compatibilităţii dintre diverse sisteme de radiocomunicaţii;
 • Identificarea şi sesizarea încălcărilor acordurilor internaţionale şi/sau bilaterale a spectrului de către utilizatorii din ţările vecine.
Datele colectate în urma activităţii de monitorizare a spectrului se referă la:
 • ocupanţa reală a spectrului pe benzi de frecvenţă comparată cu ocupanţa spectrului de benzi de frecvenţă conform documentelor de autorizare;
 • deviaţiile faţă de valorile autorizate ale parametrilor de emisie pentru emiţătoarele autorizate;
 • date privind identificarea parametrilor de emisie, localizarea şi conţinutul semnalului transmis pentru emiţătoarele ilegale sau neautorizate.
Datele sunt în fapt rezultatele unor măsurători parametrice referitoare la: frecvenţa centrală, banda de frecvenţe ocupată, puterea, tipul de modulaţie şi parametrii de modulare, direcţia de sosire a semnalelor, perioadele de timp în care semnalele au fost prezente în eter, identificarea emiţătoarelor şi conţinutul semnalelor emise.
 
Rezultatele analizei datelor obţinute pe parcursul activităţii de monitorizare se concretizează în:
 • recomandări în vederea eliminării interferenţelor (aceste recomandări pot fi pentru titularii de licenţe de emisie sau pentru serviciile de gestiune a spectrului ale ANCOM);
 • identificarea şi localizarea emisiilor ilegale, necunoscute sau neautorizate; furnizarea acestor informaţii către serviciile de control din cadrul ANCOM în vederea demarării demersurilor legale;
 • localizarea frecvenţelor de SOS sau a emisiilor în benzile de urgenţe (în cazul în care este necesară această misiune);
 • identificarea frecvenţelor sau benzilor de frecvenţe pentru care există risc ridicat de congestii sau experimentează deja, interferenţe prejudiciabile sau probleme de coordonare internaţională şi elaborarea de recomandări către serviciile de gestiune a spectrului;
 • identificarea frecvenţelor sau benzilor de frecvenţe insuficient utilizate în vederea reutilizării sau, dacă este cazul, a schimbării destinaţiei acestora (refarming);
 • identificarea emiţătoarelor care nu respectă parametrii de emisie autorizaţi;
 • identificarea frecvenţelor sau benzilor de frecvenţă disponibile la nivel naţional, regional sau local.

Datorită faptului că spectrul de frecvenţe este utilizat 24 de ore pe zi, monitorizarea spectrului de frecvenţe este un proces permanent. Astfel, în vederea menţinerii unui spectru cât mai liber de perturbaţii, ANCOM acţionează atât preventiv prin monitorizarea continuă a spectrului de frecvenţe (unele cauze ale perturbaţiilor fiind eliminate încă înainte de a produce efecte), cât şi reactiv (răspunzând în cel mai scurt timp posibil la orice solicitare de rezolvare a perturbaţiilor).