Industrie

Monitorizare spectru

Activitatea de monitorizare a spectrului de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală are următoarele obiective:
 • Soluționarea cazurilor de interferenţe prejudiciabile din spectrul de frecvenţe, interferențe care afectează funcționarea diverselor servicii, sisteme sau aplicații;
 • Identificarea, localizarea și luarea măsurilor necesare în vederea eliminării emisiilor neautorizate cu scopul evitării interferențelor prejudiciabile;
 • Susţinerea procesului de gestionare eficientă a spectrului;
 • Susţinerea activităţilor de supraveghere şi control prin monitorizarea parametrilor tehnici de emisie în vederea identificării abaterilor faţă de valorile indicate în documentele de autorizare;
 • Determinarea în urma măsurătorilor efectuate prin sondaj a gradului de acoperire cu servicii de comunicații electronice mobile în orașe și municipii, pe drumurile naționale și județene precum și în zonele de frontieră;
 • Identificarea şi sesizarea încălcării recomandărilor internaționale precum și a acordurilor internaţionale şi/sau bilaterale prin monitorizarea parametrilor tehnici de emisie / emisiilor recepţionate în zonele de frontieră şi provenite din alte state.
Datele colectate în urma activităţii de monitorizare a spectrului sunt utilizate de ANCOM pentru:
 • Identificarea și localizarea emisiilor neautorizate;
 • Verificarea respectării parametrilor tehnici cuprinși în documentele de autorizare;
 • Determinarea ocupanței reale/măsurate a canalelor de frecvență neasignate precum și a celor asignate comparativ cu ocupanța teoretică deținută de serviciile de gestiune a spectrului.
 
Datele colectate reprezintă măsurarea următorilor parametrii tehnici: frecvenţa centrală, lățimea de bandă ocupată, parametrii de modulație (deviația de frecvență / gradul de modulație), intensitatea câmpului, direcţia de sosire a emisiilor, intervalele de timp în care semnalele au fost prezente în eter.
 
Rezultatele analizei datelor obţinute pe parcursul activităţii de monitorizare se concretizează în:
 • recomandări pentru titularii licenţelor sau pentru serviciile de gestiune a spectrului din cadrul ANCOM în vederea eliminării interferenţelor;
 • identificarea şi localizarea emisiilor neautorizate sau nedorite și furnizarea acestor informaţii către serviciile de control din cadrul ANCOM în vederea demarării demersurilor legale;
 • identificarea emiţătoarelor care nu respectă parametrii de emisie cuprinși în actele administrative de autorizare și furnizarea acestor informaţii către serviciile de control din cadrul ANCOM în vederea demarării demersurilor legale;
 • identificarea frecvenţelor sau a benzilor de frecvenţe pentru care există un risc ridicat de congestie sau care experimentează deja, identificarea interferenţelor prejudiciabile sau a problemelor de coordonare internaţională şi elaborarea de recomandări către serviciile de gestiune a spectrului;
 • identificarea frecvenţelor sau benzilor de frecvenţe insuficient utilizate în vederea reutilizării sau, dacă este cazul, a schimbării destinaţiei acestora (refarming);
 • identificarea frecvenţelor sau benzilor de frecvenţe disponibile la nivel naţional, regional sau local;
 • localizarea frecvenţelor de SOS sau a emisiilor în benzile de urgenţă (dacă e necesar).
De asemenea, ANCOM efectuează măsurători pe teren în vederea soluționării petițiilor precum și campanii de monitorizare cu diferite teme, ex. monitorizare gradului de acoperire cu servicii de comunicații electronice mobile,rezultatele fiind publicate pe site-ul aisemnal.ro.
 
Datorită faptului că spectrul de frecvenţe este utilizat 24 de ore pe zi, monitorizarea spectrului de frecvenţe este un proces continuu. Astfel, în vederea menţinerii unui spectru cât mai liber de interferențe, ANCOM acţionează atât preventiv (unele cauze ale interferențelor fiind eliminate înainte de a produce efecte) prin monitorizarea continuă a spectrului de frecvenţe, cât şi reactiv (răspunzând în cel mai scurt timp posibil la solicitările de soluționare a interferențelor).