Industrie

Radiocomunicaţii în Serviciul Fix

Radiocomunicaţiile în Serviciul Fix cuprind toate tipurile de radiocomunicaţii civile care funcţionează în benzi de frecvenţe radio cu statut de utilizare neguvernamental sau partajat, atribuite potrivit Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe (TNABF) serviciului Fix, şi anume:

 • linii de radioreleu (legături punct la punct) bilaterale digitale pentru transport informatice (transmisii de date/voce);
 • linii de modulaţie (legături punct la punct unilaterale) de la studiouri de radio sau televiziune la emiţătoarele aferente din serviciul de radiodifuziune sonoră sau televiziune pentru transportul programelor audiovizuale respective;
 • linii transportabile (mobile) de radioreleu (legături punct la punct unilaterale), destinate transportului cu caracter temporar, ocazional de producţii audiovizuale, de la locurile de realizare a acestora (care de reportaj) către studiourile de radio sau televiziune (ENG-OB);
 • linii transportabile (mobile) de radioreleu (legături punct la punct unilaterale), destinate transmisiilortemporare, ocazionale de la camerele de luat vederi fără fir către carele de reportaj (ENG-OB);
 • reţele de radiocomunicaţii punct-multipunct pentru acces fix pe suport radio, direct la utilizator (FWA).
În acest domeniu, ANCOM:
 • alocă şi asignează frecvenţe radio pentru reţele de radiocomunicaţii fixe;
 • asigură coordoonarea frecvenţelor radio din benzile de frecvenţe atribuite serviciului fix cu administraţiile de comunicaţii ale ţărilor vecine, în conformitate cu acordurile internaţionale relevante în vigoare.
ANCOM acordă:
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele publice de tip punct-multipunct şi de servicii de comunicaţii electronice;
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru linii de modulaţie;
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru linii de radioreleu pentru transmisii de voce/date;
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru transmisii temporare, ocazionale în serviciul fix (ENG-OB);
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru efectuarea de transmisii radio experimentale în serviciul fix.

Radiocomunicatii

Radiocomunicaţii în Serviciul Mobil Terestru

Radiocomunicaţiile în Serviciul Mobil Terestru cuprind toate tipurile de radiocomunicaţii civile care funcţionează în benzi de frecvenţe radio cu statut de utilizare neguvernamental sau partajat, atribuite potrivit Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe (TNABF) serviciului Mobil terestru, şi anume:

 • radiocomunicaţii mobile terestre pentru uz privat/profesional (Professional Mobile Radio - PMR);
 • radiocomunicaţii mobile terestre de acces public (Public Acces Mobile Radio - PAMR);
 • radiocomunicaţii mobile publice celulare în diverse tehnologii: GSM 900, DCS 1800, DECT, CDMA 450, IMT-2000/UMTS (3G);
 • aplicaţii radio cu rază scurtă de acţiune care funcţionează în benzi de frecvenţe cu utilizare liberă atribuite serviciului mobil terestru.
În acest domeniu, ANCOM:
 • alocă şi asignează frecvenţe radio pentru reţele de radiocomunicaţii mobile terestre;
 • asigură coordoonarea frecvenţelor radio din benzile de frecvenţe atribuite serviciului mobil terestru cu administraţiile de comunicaţii ale ţărilor vecine, în conformitate cu acordurile internaţionale relevante în vigoare.
ANCOM acordă:
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele publice şi servicii de comunicaţii mobile celulare: GSM 900, DCS 1800, DECT, CDMA 450, IMT-2000/UMTS (3G);
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele şi servicii de radiocomunicaţii de acces public (PAMR);
 •  licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru reţele de radiocomunicaţii de uz privat - tip radiocomunicaţii mobile profesionale (PMR);
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru efectuarea de transmisii radio experimentale în serviciul mobil terestru;
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru transmisii ocazionale în serviciul mobil terestru.
Sistemele PMR (Professional Mobile Radio) sunt sistemele radio mobile utilizate de  organizaţii pentru a realiza comunicaţii în sprijinul activităţilor proprii. Întrucât utilizatorul operează propria reţea, aplicaţia PMR este o aplicaţie privată.
 
Utilizatorii consacraţi ai sistemelor PMR sunt atât mici întreprinzători cât şi mari companii ale căror activităţi în diverse domenii ale economiei naţionale reclamă necesitatea de comunicaţii radio proprii.
 
Exemple de beneficiari ai unor astfel de aplicaţii sunt societăţile comerciale şi companiile care activează în următoarele domenii: diverse ramuri ale industriei, producere, transport şi distribuţie utilităţi publice – apă, gaze, electricitate etc. - transporturi, construcţii şi lucrări publice, agricultură şi păduri, protecţie publică şi sisteme de urgenţă, sănătate publică, servicii etc.
 
Sistemele PAMR (Public Access Mobile Radio) sunt sisteme radio mobile de acces public, operate pe baze comerciale de către operatori care furnizează servicii de comunicaţii unor categorii profesionale de utilizatori sau grupuri dedicate de utilizatori.
 

Radiocomunicatii în Serviciul Mobil Maritim

Radiocomunicatiile în Serviciul Mobil Maritim cuprind toate tipurile de radiocomunicatii civile care functioneaza în benzi de frecvente radio cu statut neguvernamental sau partajat, atribuite potrivit Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente (TNABF) serviciilor Mobil Maritim si Mobil Maritim prin Satelit, si anume:

 • radiocomunicatii în serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit, atât la bordul navelor maritime, comerciale, de pasageri sau de placere, cât si în statiile de coasta, în vederea asigurarii sigurantei pentru persoanele si marfurile angajate în voiaje costiere sau internationale, în special în conditii meteorologice nefavorabile si pentru îndeplinirea cerintelor planului global de SAR (Search and Rescue - Cautare si Salvare);
 • radiocomunicatii în serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara atât la bordul navelor fluviale, comerciale, de pasageri sau de placere, cât si în statiile amplasate pe tarm pentru asigurarea securitatii pentru persoanele si marfurile angajate în navigatia pe caile de navigatie interioara, în special în conditii meteorologice nefavorabile;
În acest domeniu, ANCOM:
 • armonizeaza, cu statut permanent, legislatia nationala în domeniu cu prevederile internationale în vederea asigurarii compatibilitatii operationale si legale a statiilor de nava angajate în voiaje internationale sau nationale, în directa relationare cu nave sub pavilion strain;
 • aloca si asigneaza frecvente radio pentru retele de radiocomunicatii maritime;
 • autorizeaza operatorii radio profesionisti în serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit, în serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara, atât la bordul navelor, cât si pentru statiile de coasta, amplasate pe tarm;
 • asigura coordoonarea frecventele radio din benzile de frecvente atribuite conform TNABF serviciile maritime cu administratiile de comunicatii ale tarilor vecine.
ANCOM acorda:
 • licente de utilizare a frecventelor radio si autorizatii de asignare a frecventelor radio pentru statii radio de nava maritima;
 • licente de utilizare a frecventelor radio si autorizatii de asignare a frecventelor radio pentru statii radio de nava angajate în navigatia pe caile de navigatie interioara;
 •  licente de utilizare a frecventelor radio si autorizatii de asignare a frecventelor radio pentru statii radio de coasta;
 • licente de utilizare a frecventelor radio si autorizatii de asignare a frecventelor radio pentru statii radio amplasate pe tarm;
 • certificate de operator radio profesionist în serviciile sus-mentionate.

Pentru alte detalii, ne puteti contacta la adresa de email: srs@ancom.org.ro.

Radiocomunicatii în Serviciul Mobil Aeronautic

Radiocomunicatiile în Serviciul Mobil Aeronautic cuprind toate tipurile de radiocomunicatii civile care functioneaza în benzi de frecvente radio cu statut neguvernamental sau partajat, atribuite potrivit Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente (TNABF) serviciilor Mobil Aeronautic si Mobil Aeronautic prin Satelit, si anume:

 • radiocomunicatii în serviciile mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit, atât la bordul aeronavelor, cât si în statiile aeronautice (de sol) în vederea asigurarii sigurantei pentru persoanele si marfurile angajate în zboruri nationale sau internationale, în special în conditii meteorologice nefavorabile si pentru îndeplinirea cerintelor planului global de SAR (Search and Rescue - Cautare si Salvare);
În acest domeniu, ANCOM:
 • armonizeaza, cu statut permanent, legislatia nationala în domeniu cu prevederile internationale în vederea asigurarii compatibilitatii operationale si legale a statiilor de aeronava angajate în zboruri internationale sau nationale, în directa relationare cu aeronave sub pavilion strain;
 • aloca si asigneaza frecvente radio pentru retele de radiocomunicatii mobile aeronautice;
 • autorizeaza operatorii radio profesionisti în serviciile mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit, cât si pentru statiile aeronautice amplasate la sol;
 • asigura coordoonarea frecventele radio din benzile de frecvente atribuite conform TNABF serviciilor aeronautice cu administratiile de comunicatii ale tarilor vecine.
ANCOM acorda:
 • licente de utilizare a frecventelor radio si autorizatii de asignare a frecventelor radio pentru statii radio de aeronava;
 • licente de utilizare a frecventelor radio si autorizatii de asignare a frecventelor radio pentru statii radio amplasate la sol;
 • certificate de operator radio profesionist în serviciile sus-mentionate.

Pentru alte detalii, ne puteti contacta la adresa de email: srs@ancom.org.ro.

Radiocomunicatii în Serviciul Radiodeterminare

Radiocomunicatiile în Serviciul Radiodeterminare cuprind toate tipurile de radiocomunicatii civile care functioneaza în benzi de frecvente radio cu statut neguvernamental sau partajat, atribuite potrivit Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente (TNABF) serviciului Radiodeterminare, si anume:

 • radiocomunicatii în serviciul de radiodeterminare (radiolocatie, radionavigatie, radiogoniometrie);
În acest domeniu, ANCOM:
 • armonizeaza, cu statut permanent, legislatia nationala în domeniu cu prevederile internationale în vederea asigurarii compatibilitatii operationale si legale a statiilor din serviciul de radiodeterminare de pe teritoriul României, în directa relationare cu statii amplasate pe teritoriile altor state;
 • aloca si asigneaza frecvente radio pentru retele de radiocomunicatii cu caracter de radiodeterminare;
 • asigura coordoonarea frecventele radio din benzile de frecvente atribuite conform TNABF serviciului radiodeterminare cu administratiile de comunicatii ale tarilor vecine.
ANCOM acorda:
 • licente de utilizare a frecventelor radio si autorizatii de asignare a frecventelor radio pentru statii din serviciul de radiodeterminare;
Pentru alte detalii, ne puteti contacta la adresa de email: srs@ancom.org.ro.

Radiocomunicatii în Serviciul Fix prin Satelit

Radiocomunicatiile în Serviciul Fix prin Satelit cuprind toate tipurile de radiocomunicatii civile care functioneaza în benzi de frecvente radio cu statut neguvernamental sau partajat, atribuite potrivit Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente (TNABF) serviciului Fix prin Satelit, si anume:

 • adiocomunicatii în serviciul fix prin satelit pentru uz privat/profesional;
 • radiocomunicatii în serviciul de radiodifuziune prin satelit sau serviciul fix prin satelit pentru transportul catre satelit al unor programe de radiodifuziune sonora si/sau televiziune (inclusiv Direct-To-Home – DTH);
 • radiocomunicatii în serviciul de radiodifuziune prin satelit sau serviciul fix prin satelit pentrutransmisii ocazionale, temporare prin satelit, catre studiouri, a reportajelor, stirilor, evenimentelor cultural/sportive si a altor productii audiovizuale realizate în afara studiourilor(Satellite News Gathering – SNG);
În acest domeniu, ANCOM:
 • armonizeaza, cu statut permanent, legislatia nationala în domeniu cu prevederile internationale în vederea asigurarii compatibilitatii operationale si legale a statiilor din serviciul fix prin satelit de pe teritoriul României, în directa relationare cu statii amplasate pe teritoriile altor state;
 • aloca si asigneaza frecvente radio pentru retele de radiocomunicatii fixe prin satelit;
 • asigura coordoonarea frecventele radio din benzile de frecvente atribuite conform TNABF serviciului fix prin satelit cu administratiile de comunicatii ale tarilor vecine.
ANCOM acorda:
 • licente de utilizare a frecventelor radio si autorizatii de asignare a frecventelor radio pentru furnizarea de retele de comunicatii electronice în serviciul fix prin satelit, destinate transmisiilor de date/voce;
 • licente de utilizare a frecventelor radio si autorizatii de asignare a frecventelor radio pentru furnizarea de statii de comunicatii electronice în serviciul fix prin satelit, destinate transportului catre satelit al unor programe de radiodifuziune sonora si/sau televiziune;
 • licente de utilizare a frecventelor radio si autorizatii de asignare a frecventelor radio pentru furnizarea de retele de comunicatii electronice în serviciul fix prin satelit, destinatetransmisiilor ocazionale, temporare prin satelit, catre studiouri, a reportajelor, stirilor, evenimentelor cultural/sportive si a altor productii audiovizuale realizate în afara studiourilor (SNG);
 • licente temporare/ocazionale de utilizare a frecventelor radio si autorizatii de asignare a frecventelor radio pentru instalarea si operarea unor terminale transportabile de comunicatii prin satelit de tip SNG (destinate transportului catre satelit, cu caracter temporar/ocazional, a reportajelor si emisiunilor TV realizate în afara studiourilor).

Pentru alte detalii, ne puteti contacta la adresa de email: srs@ancom.org.ro.

Radiocomunicatii în Serviciul Mobil prin Satelit

Radiocomunicatiile în Serviciul Mobil prin Satelit cuprind toate tipurile de radiocomunicatii civile care functioneaza în benzi de frecvente radio cu statut neguvernamental sau partajat, atribuite potrivit Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente (TNABF) serviciului Mobil prin Satelit, si anume:

 • radiocomunicatii în serviciul mobil prin satelit pentru uz public (Satellite Personal Communication Services – S-PCS);
În acest domeniu, ANCOM:
 • armonizeaza, cu statut permanent, legislatia nationala în domeniu cu prevederile internationale în vederea asigurarii compatibilitatii operationale si legale a statiilor din serviciul mobil prin satelit de pe teritoriul României, în directa relationare cu statii amplasate pe teritoriile altor state;
 • aloca si asigneaza frecvente radio pentru retele de radiocomunicatii mobile prin satelit;
 • asigura coordoonarea frecventele radio din benzile de frecvente atribuite conform TNABF serviciului mobil prin satelit cu administratiile de comunicatii ale tarilor vecine.
ANCOM acorda:
 •  licente de utilizare a frecventelor radio si autorizatii de asignare a frecventelor radio în scopul utilizarii de terminale de comunicatii prin satelit, în serviciul mobil prin satelit;
 •  licente de utilizare a frecventelor radio si autorizatii de asignare a frecventelor radio pentrufurnizarea catre public de servicii de comunicatii mobile personale (telefonie, transmisiuni bidirectionale de date) prin satelit, precum si servicii auxiliare, în serviciul mobil prin satelit (S-PCS).

Pentru alte detalii, ne puteti contacta la adresa de email: srs@ancom.org.ro.