Industrie

Operatori radio

    

INFORMARE cu privire la prelungirea certificatului operator în serviciul mobil terestru

!!! Vă informăm că, prin dispozițiile Art. 2 pct. 60 și 61 din Legea nr. 198/2022, a fost abrogat Art. 33 alin. (2) și modificat art. 33 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 care instituia obligația operării stațiilor de radiocomunicații în serviciul mobil terestru numai de către persoane care dețin nivelul de cunoștințe necesar operării respectivelor stații, ca urmare a certificării acestora de către ANCOM. Prin urmare, ca efect al modificării legii, ANCOM nu va mai organiza noi sesiuni de examinare pentru obținerea certificatului de operator în serviciul mobil terestru și nici nu va mai prelungi certificatele de operator existente în serviciul mobil terestru.

 

Analizând prevederile Art. 5 alin. (3) și (4) din Decizia nr. 543/2017 prin care titularul licenței de utilizare a frecvențelor radio este obligat să desemneze, prin decizie scrisă, o persoană responsabilă cu radiocomunicațiile ce deține un certificat de operator corespunzător serviciului de radiocomunicații în care acesta operează, ținând cont de modificările Ordonanței de Urgență 111/2011 precizate mai sus, se constată că prevederile Art. 5 din Decizia nr. 543/2017 au devenit caduce. Ca atare, ANCOM va modifica Decizia nr. 543/2017 în concordanță cu modificările legislației primare. !!!

1.Atributiile ANCOM în activitatea de certificare a personalului operator al statiilor de radiocomunicatii

Materiale cu caracter informativ

Reglementări privind operarea stațiilor de radiocomunicații

Reglementări internaţionale

Formulare

Programe de examinare

Pentru alte detalii, ne puteţi contacta la adresa de email srs@ancom.org.ro sau la numarul de fax: 0372845724