Industrie

Control comunicaţii electronice

Activitatea de control constă īn:
  • activităţi de control privind respectarea obligaţiilor impuse prin legislaţia specifică domeniului de activitate a ANCOM şi prin actele administrative emise de aceasta, la nivel naţional,
  • activităţi de colectare, completare şi actualizare īn evidenţele electronice a datelor referitoare la furnizori, desfăşurată de personalul din cadrul oficiilor judeţene,
  • actualizarea evidenţelor electronice aferente raportărilor privind datele statistice şi indicatorii de calitate, pe baza datelor transmise la sediul central de către FRSCE, 
Activitatea de control vizează respectarea obligaţiilor impuse de către legislaţia īn vigoare, soluţionarea unor reclamaţii, precum şi evaluarea calităţii reţelelor şi serviciilor furnizate şi se desfăşoară la:
  • furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice (internet, telefonie fixă, telefonie mobilă, retransmisia serviciilor de programe audiovizuale pe cablu);
  • furnizorii de reţele şi servicii titulari de LUF care utilizează frecvenţe radioelectrice (PMR, PAMR, furnizorii de servicii de radiodifuziune sonoră şi televiziune);
  • persoanele (producătorii, importatorii, comercianţii) care introduc pe piaţă şi pun īn funcţiune echipamente radio şi echipamente terminale de telecomunicaţii.