Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri
Industrie

Comunicatii electronice

Cea mai importantă activitate a ANCOM, în calitate de autoritate de reglementare în sectorul comunicaţiilor electronice, o reprezintă elaborarea legislaţiei secundare în domeniu. Astfel, ANCOM:

  • elaborează şi actualizează regimul autorizaţiei generale, regim în condiţiile căruia furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice dobândesc dreptul de a intra şi activa pe piaţă;
  • desemnează furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa şi impune acestora obligaţii menite se asigure nu vor abuza de poziţia lor privilegiată, pentru a preveni astfel afectarea concurenţei prin abuzul de poziţie dominantă;
  • adoptă Planul naţional de numerotaţie şi emite reglementări privind modul de utilizare a resurselor de numerotaţie;
  • reglementează regimul interconectării între reţelele de comunicaţii electronice;
  • asigură implementarea mecanismelor serviciului universal prin emiterea reglementărilor în domeniu.

De asemenea, pentru a asigura respectarea cadrului legislativ, atât primar cât şi secundar, ANCOM are la dispoziţie următoarele instrumente:

 

  • monitorizarea şi controlul respectării obligaţiilor impuse furnizorilor de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice prin autorizaţiile generale;
  • gestionarea la nivel naţional a resurselor de numerotaţie şi acordarea licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie;
  • elaborarea metodologiei pentru efectuarea analizelor de piaţă şi identificarea pieţelor relevante în sectorul comunicaţiilor electronice;
  • efectuarea analizelor de piaţă în vederea stabilirii pieţelor relevante şi, ulterior, pentru desemnarea companiilor cu putere semnificativă şi impunerea obligaţiilor specifice;
  • gestionarea mecanismelor de finanţare a obligaţiilor legate de asigurarea serviciului universal, prevăzute de legislaţia specială;
  • controlul îndeplinirii obligaţiilor impuse furnizorilor de serviciu universal în temeiul prevederilor legislaţiei speciale.