Industrie

Control servicii poştale

Īn domeniul serviciilor poştale, legislaţia īn vigoare imparte serviciile postale in doua categorii: servicii poştale incluse īn sfera serviciului universal şi servicii poştale neincluse īn sfera serviciului universal.
 
Supravegherea respectării obligaţiilor de către furnizorii de servicii poştale
 
Activitatea de furnizare a serviciilor poştale este reglementată, īn principal, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare și Reglementare īn Comunicaţii nr. 313/2017 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale.
 
Activitatea de control īn domeniul serviciilor poştale vizează atāt verificarea respectării obligaţiilor legale prevăzute prin legislaţia primară şi secundară, cāt şi verificarea respectării drepturilor rezervate ale Companiei Naţionale Poşta Romānă.
 
Supravegherea īndeplinirii obligaţiilor de către furnizorul de serviciu universal
 
Avānd īn vedere Decizia preşedintelui ANCOM nr.293/2009 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal īn domeniul serviciilor poştale, precum şi reglementările europene īn domeniu, pentru asigurarea dreptului de acces la serviciul universal al fiecărui cetăţean, Autoritatea monitorizează īndeplinirea de către Compania Naţională Poşta Romānă a obligaţiilor de serviciu universal īn domeniul poştal prin ample acţiuni de control ce vizează respectarea prevederilor privind:
  • numărul de colectări de la fiecare punct de acces şi numărul de livrări la locuinţa fiecărei persoane fizice şi la sediul fiecărei persoane juridice;
  • īndeplinirea standardelor de calitate;
  • confidenţialitatea şi securitatea trimiterilor poştale;
  • asigurarea unei densităţi optime a punctelor de acces şi a cutiilor poştale;
  • accesibilitatea, transparenta şi fundamentarea pe costuri a tarifelor;
  • uniformitatea tarifelor la nivel naţional; implementarea unui sistem de evidenţă contabilă separată;
  • punerea la dispoziţia utilizatorilor, īn mod regulat, de informaţii precise, detaliate şi actualizate cu privire la caracteristicile serviciilor poştale.