Industrie

Control servicii postale

În domeniul serviciilor postale, legislatia în vigoare imparte serviciile postale in doua categorii: servicii postale incluse în sfera serviciului universal si servicii postale neincluse în sfera serviciului universal.
 
Supravegherea respectarii obligatiilor de catre furnizorii de servicii postale
 
Activitatea de furnizare a serviciilor postale este reglementata, în principal, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare și Reglementare în Comunicatii nr. 313/2017 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea serviciilor postale.
 
 
Supravegherea îndeplinirii obligatiilor de catre furnizorul de serviciu universal
 
Având în vedere Decizia presedintelui ANCOM nr. 1363/2019 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale, precum si reglementarile europene în domeniu, pentru asigurarea dreptului de acces la serviciul universal al fiecarui cetatean, Autoritatea monitorizeaza îndeplinirea de catre Compania Nationala Posta Româna a obligatiilor de serviciu universal în domeniul postal prin ample actiuni de control ce vizeaza respectarea prevederilor privind:
  • numarul de colectari de la fiecare punct de acces si numarul de livrari la locuinta fiecarei persoane fizice si la sediul fiecarei persoane juridice;
  • evaluarea anuala a îndeplinirii cerințelor minime de calitate;
  • asigurarea confidentialitații si securitații postale;
  • asigurarea unei densitati optime a punctelor fixe de acces și de contact deservite de personal si a cutiilor postale;
  • accesibilitatea, transparenta si fundamentarea pe costuri a tarifelor;
  • uniformitatea tarifelor la nivel national; implementarea unui sistem de evidenta contabila separata;
  • punerea la dispozitia utilizatorilor, în mod regulat, de informatii precise, detaliate si actualizate cu privire la caracteristicile serviciilor postale.