Contact

   

Contact

Pentru transmiterea solicitărilor de informații de interes public, a petițiilor și precum și a sesizărilor de interferențe prejudiciabile/cererilor de protecție radioelectrica, se pot utiliza urmatoarele mijloace::
 
  • Formularul online, disponibil aici

Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului (nume, prenume, adresa de domiciliu/resedinta) nu se iau in considerare si se claseaza (conform art.7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor completata si modificata de Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002).

 

ANCOM nu are acces la bazele de date ale furnizorilor referitoare la abonații lor ! Asigurați-vă că petiția transmisă conține elementele necesare care să-i permită furnizorului să vă identifice: datele titularului de contract, numărul de telefon, codul de abonat etc.

 

  • Fax: 0372 845 402
  • Adresa poștala: str. Delea Noua nr.2, Sector 3, București, 030925
  • Sesizari de interferențe prejudiciabile/ Formulare cereri de protecție radioelectrica, accesibile aici.
 
Suplimentar, pentru solicitarile de informații de interes public, aveți la dispoziție și Telverde 0800 855 855, în intervalul 9.00 - 13.00, în zilele de luni, miercuri, joi și vineri, respectiv în intervalul 14.30 – 18.30 în zilele de marți.


Sediul central ANCOM pe o hartă mai mare

 
Informații de interes public 
tel verde: 0800 855 855 
Program: Luni, Miercuri, Joi, Vineri: 9.00 - 13.00; Marți: 14.30 – 18.30
 
In afara acestui interval orar ne puteti contacta prin e-mail, fax, formular online, prin posta sau la sediul nostru, in cadrul programului de lucru cu publicul (Luni, Miercuri, Joi: 8.30 – 16.30; Marți: 8.30 – 18.30; Vineri: 8.30-14.30).
 
       
 
Petițiile catre ANCOM se adreseaza doar în scris, prin urmatoarele mijloace:
 
     

 

 
Registratura
Telefon: 0372.845.400
Fax: 0372.845.402
Program: Luni – Joi: 8.30 – 17.00; Vineri: 8.30 – 14.30
Vă recomandăm să utilizați instrumentele online puse la dispoziție pentru transmiterea tuturor informațiilor către Autoritate.
 
 
Relații cu mass-media
Telefon: 0372.845.414
Program: Luni – Joi: 8.30 – 17.00; Vineri: 8.30 – 14.30
 
Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal prelucrate în ANCOM
 
* Toate numerele de telefon sunt portate în rețeaua Orange Romania, cu excepția TelVerde care este în rețeaua Orange Romania Communications.
 

 

Contactează reprezentanţii ANCOM din teritoriu

Conturi IBAN în care sunt încasate sumele datorate bugetului ANCOM

Sumele datorate bugetului ANCOM pot fi achitate online, prin intermediul platformei Ghișeul.ro (Sistemul Național Electronic de Plată Online cu Cardul Bancar), accesând pagina dedicată ANCOM.

 

Sume datorate bugetului ANCOM
Cont IBAN deschis la ATCPMB
Tarif de utilizare a spectrului, inclusiv dobânzi, penalitați de întârziere sau majorari de întârziere aferente acestuia
RO13TREZ70020F301400XXXX
Tarif de utilizare a resurselor de numerotație, inclusiv dobânzi, penalitați de întârziere sau majorari de întârziere aferente acestuia
RO13TREZ70020F301400XXXX
Contribuția pentru compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera Serviciului Universal, inclusiv dobânzi, penalitați de întârziere sau majorari de întârziere aferente acesteia
RO47TREZ70020F120800XXXX
Tarif de monitorizare, inclusiv dobânzi, penalitați de întârziere sau majorari de întârziere aferente acestuia
RO48TREZ70020F340300XXXX
Amenzi administrative
RO74TREZ70020F350102XXXX

Amenzile contraventionale se platesc catre Bugetul de Stat. Codurile IBAN în care persoanele sancționate efectueaza plata se gasesc pe site-ul www.anaf.ro.

 

Cererea de restituire a sumelor încasate în plus la bugetul ANCOM este disponibilă aici

Adresa:

Str. Delea Nouă, nr. 2
Sector 3, Cod 030925
București
România

 

Formular transmitere copie buletin