Industrie

Radiodifuziune

Domeniul audiovizualului este reglementat in Romania de către mai multe instituţii cu atribuţii complementare:

* Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) cu atribuţii legate de reglementarea in domeniul serviciilor de programe audiovizuale;
* Ministerul Comunicaţiilor are atribuţii in ceea ce priveşte elaborarea strategiei utilizării spectrului de frecvenţe radio ce este destinat difuzării serviciilor de programe audiovizuale;
* Autoritatea Naţionala pentru Administrare şi Reglementare in Comunicaţii (ANCOM) are atribuţii de reglementare şi control privind utilizarea suportului pentru difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe audiovizuale.

In acest domeniu, ANCOM:

* planifică benzile de frecvenţe radio pentru serviciile de radiodifuziune şi televiziune analogice şi digitale;
* asignează frecvenţele pentru staţii noi de radiodifuziune şi televiziune şi modifică parametrii tehnici ai staţiilor existente;
* coordonează, impreună cu ţările vecine, frecvenţele radio desemnate radiodifuziunii sonore şi televiziunii;
* participă la grupurile de lucru din cadrul Conferinţei Europene a Administraţiilor Poştei şi Telecomunicaţiilor (CEPT) şi Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT) in vederea planificării noilor servicii de radiodifuziune digitală DVB-T şi T-DAB);
* monitorizează şi controlează benzile de frecvenţe radio destinate difuzării serviciilor de programe audiovizuale.

ANCOM, in temeiul legislaţiei primare şi secundare care reglementează activitatea instituţiei, eliberează următoarele acte administrative:

* licenţa de emisie pentru staţiile de radiodifuziune şi televiziune;
* autorizaţia tehnică de funcţionare pentru staţii de emisie destinate difuzării serviciilor de programe audiovizuale;
* licenţa de utilizare a frecvenţelor radio pentru reţele (MMDS) şi autorizaţia de asignare a frecvenţelor radio pentru reţele (MMDS).

in domeniul audiovizualului, ANCOM eliberează licenţe de emisie şi autorizaţii tehnice de funcţionare pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale prin intermediul unei frecvenţe radio terestre.

De asemenea, ANCOM eliberează licenţe de utilizare a frecvenţelor (LUF) şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor (AAF) pentru reţele MMDS.

Acte necesare pentru eliberarea licenţei de emisie:

• cerere tip insoţită de copia licenţei audiovizuale (copie legalizată sau insoţita de original pentru conformitate)

• certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, in original, care să conţină, obligatoriu, menţiuni referitoare la datele de identificare, obiectul de activitate, durata de funcţionare şi starea de faliment.

Acte necesare pentru eliberarea Autorizaţiei Tehnice de Funcţionare pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale pe calea unei frecvenţe radio terestre (se depun la Direcţia regională de care aparţine staţia):

• cerere tip in original

• proiectul tehnic al staţiei de emisie

Actele necesare pentru eliberarea LUF şi AAF pentru o reţea MMDS sunt aceleaşi ca in cazul reţelelor de comunicaţii electronice, in plus fiind necesare Avizele de retransmisie pentru localităţile acoperite de reţea.