Industrie

Radiodifuziune

Domeniul audiovizualului este reglementat in Romania de catre mai multe institutii cu atributii complementare:

 • Consiliul National al Audiovizualului (CNA) cu atributii legate de reglementarea in domeniul serviciilor de programe audiovizuale;
 • Ministerul Comunicatiilor are atributii in ceea ce priveste elaborarea strategiei utilizarii spectrului de frecvente radio ce este destinat difuzarii serviciilor de programe audiovizuale;
 • Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) are atributii de reglementare si control privind utilizarea suportului pentru difuzarea si retransmisia serviciilor de programe audiovizuale.

In acest domeniu, ANCOM:

 • planifica benzile de frecvente radio pentru serviciile de radiodifuziune analogica și digitala si televiziune digitala;
 •  asigneaza frecventele pentru statii noi de radiodifuziune si televiziune si modifica parametrii tehnici ai statiilor existente;
 • coordoneaza, impreuna cu tarile vecine, frecventele radio desemnate radiodifuziunii sonore si televiziunii;
 • participa la grupurile de lucru din cadrul Conferintei Europene a Administratiilor Postei si Telecomunicatiilor (CEPT) si Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (UIT) in vederea planificarii noilor servicii de radiodifuziune digitala DVB-T si T-DAB);
 • monitorizeaza si controleaza benzile de frecvente radio destinate difuzarii serviciilor de programe audiovizuale.
 •  

ANCOM, in temeiul legislatiei primare si secundare care reglementeaza activitatea institutiei, elibereaza urmatoarele acte administrative:

 • licenta de emisie pentru statiile de radiodifuziune analogica;
 • autorizatia tehnica pentru statii de radiodifuziune analogica destinate difuzarii serviciilor de programe audiovizuale;
 • licența de utilizare a frecvențelor radio în scopul furnizarii de servicii de programe de televiziune în sistem digital terestru;
 • autorizația de asignare pentru stațiile de televiziune digitala terestra;
 • licenta de utilizare a frecventelor radio pentru retele (MMDS) si autorizatia de asignare a frecventelor radio pentru retele (MMDS).