Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri
Industrie

Serviciul Mobil Terestru

Notificari SRMT

Notificarea periodica privind statiile de baza instalate in retelele publice de comunicatii electronice din benzile 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz si 2600 MHz

(textul introdus nu trebuie sa depaseasca 1000 de caractere)

Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare în Comunicații prelucreaza datele dumneavoastra personale în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679. Scopul prelucrarii îl constituie îndeplinirea obligațiilor legale privind aplicarea politicii nationale în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale, inclusiv prin reglementarea pietei si reglementarea tehnica în aceste domenii, respectând dispozițiile legale, normele și procedurile interne existente în acest sens. În situația în care ANCOM va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, veți fi informat despre acest lucru înainte de inițierea prelucrarii, primind toate detaliile necesare. Datele pot fi dezvaluite de ANCOM unor terți doar în baza unui temei legal. Persoanele vizate de prelucrare își pot exercita toate drepturile prevazute de Regulamentul 2016/679/UE printr-o cerere scrisa, semnata și datata, trimisa pe adresa autoritații. Toate informațiile necesare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date sunt disponibile aici.

 

Confirmați ca ați luat cunoștința de informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și cele referitoare la drepturile conferite de Regulamentul UE 679 / 2016: dreptul de acces la date, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare.

de acord