Industrie

Regimul de autorizare generala privind furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice

Furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice se realizează în România în condițiile regimului de autorizare generală adoptat de autoritatea de reglementare, regim juridic care constituie setul de reguli şi principii aplicabile persoanelor care intenţionează să furnizeze reţele şi servicii de comunicaţii electronice în România, în urma notificării intenţiei de a presta astfel de activităţi. În prezent, procedura de autorizare a persoanelor care intenționează să furnizeze rețele sau servicii de comunicații electronice, precum și condițiile în care se poate realiza furnizarea de rețele și de servicii de comunicații electronice, sunt stabilite prin Decizia ANCOM nr. 70/2023 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice.

Acest act normativ identifică în mod expres persoanele cărora le revine obligația notificării, persoanele care nu au această obligație, dar cărora li se aplică drepturile și obligațiile specifice prevăzute de autorizația generală, precum și persoanele care nu fac obiectul regimului de autorizare generală, astfel:

Persoanele care doresc să furnizeze, pe teritoriul României, rețele publice de comunicații electronice sau servicii de comunicații electronice destinate publicului, cu excepția serviciilor de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, trebuie să transmită ANCOM o notificare cu privire la această intenție, cel mai târziu în ziua începerii activității.

 

Persoanele care nu au obligația notificării ANCOM:

 1. persoanele care intenţionează să furnizeze exclusiv pentru nevoi proprii reţele sau servicii de comunicaţii electronice;
 2. persoanele care intenționează să furnizeze servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere;
 3. autorităţile administrației publice locale care furnizează în nume propriu, cu titlu gratuit, reţele sau servicii de comunicaţii electronice în spațiile publice aflate pe teritoriul administrativ al respectivelor unități administrativ-teritoriale;
 4. persoanele care furnizează, cu titlu gratuit, în spațiile în care își desfășoară activitatea, inclusiv în anexele acestora, reţele sau servicii de comunicaţii electronice exclusiv unor persoane care sunt beneficiare ale unor servicii educative şi de formare profesională sau ale unor servicii medicale oferite de către acestea;
 5. persoanele care solicită acces sau interconectare furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice din România, dacă nu furnizează sau nu operează rețele pe teritoriul național;
 6. persoanele care intenţionează să furnizeze rețele de comunicații electronice prin intermediul undelor radio pentru transmisii cu caracter experimental sau ocazional;
 7. persoanele străine care intenţionează să furnizeze servicii de comunicaţii electronice mobile la bordul navelor şi aeronavelor înmatriculate în aceste state.

*Persoanelor prevăzute la lit. (c), (d) şi (f) li se aplică în mod corespunzător drepturile şi obligaţiile specifice prevăzute de autorizaţia generală, precum şi prevederile referitoare la retragerea dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice ori a dreptului de a utiliza frecvenţe radio.

 

Persoanele care nu fac obiectul regimului de autorizare generală:

 • persoanele care desfăşoară activităţi de proiectare, execută lucrări de construcţie şi întreţinere a reţelelor de comunicaţii electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice, precum şi lucrări de instalare, întreţinere sau conectare a echipamentelor de comunicaţii electronice;
 • persoanele care prestează servicii constând exclusiv în furnizarea conţinutului informaţiei transmise prin intermediul reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice ori prin care se exercită controlul editorial asupra acestui conţinut sau care permit stocarea şi accesarea ulterioară a conţinutului informaţiei transmise;
 • persoanele care oferă sau prestează exclusiv servicii de găzduire electronică cu resurse IP;
 • persoanele care furnizează exclusiv servicii de colocare, facilităţi asociate sau servicii asociate, astfel cum acestea sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011.

 

!!! Recomandăm tuturor persoanelor interesate și, în special, furnizorilor de rețele sau de servicii de comunicații electronice, să parcurgă cu atenție prevederile Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată, cu modificări și completări, de Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Deciziei ANCOM nr. 70/2023 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice pentru a identifica cu claritate principalele drepturi și obligații pe care le au sau le vor avea în relatia cu utilizatorii ori cu ceilalți furnizori de rețele sau servicii de comunicații electronice, precum şi în relaţia cu ANCOM !!!