ANCOM

ANCOM a primit certificare ISO 9001:2015

ANCOM a primit certificatul de conformitate a sistemului său de management al calităţii cu cerinţele standardului internaţional ISO 9001:2015.

Acest lucru sporeşte încrederea că  ANCOM îşi cunoaşte misiunea, este preocupată şi acţionează pentru îmbunătăţirea continuă a rezultatelor şi creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor tuturor părţilor interesate de activitatea acesteia.

Politica în domeniul calităţii

16.11.2017
 
ANCOM şi-a asumat misiunea de a proteja interesele utilizatorilor serviciilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei, administrarea resurselor limitate ale statului şi încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructura de comunicaţii.
 
Prin ceea ce facem, urmărim ca toţi locuitorii României să se bucure de servicii de comunicaţii de calitate, la preţuri corecte, iar operatorii să se dezvolte prin inovaţie, în timp ce oamenii Autorităţii sunt priviţi cu încredere şi respect pentru că sunt profesionişti, responsabili şi integri.
 
Pentru aceasta, fiecare angajat, indiferent de poziţia ierarhică pe care se situează, trebuie să cunoască și să contribuie la  realizarea obiectivelor specifice, să conștientizeze importanța riscurilor/oportunităților referitoare la propria activitate și să se preocupe constant de creşterea calităţii muncii sale, astfel încât performanţa globală a instituţiei să se îmbunătăţească continuu.
 
Politica referitoare la calitate şi metodele de management aferente sunt armonizate constant cu strategia  de dezvoltare a ANCOM către statutul de organizaţie excelentă.
 
Conducerea ANCOM urmăreşte menţinerea și dezvoltarea sistemului de management al calităţii  în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015 şi asigură disponibilitatea resurselor necesare îmbunătăţirii continue a eficacităţii acestuia.