ANCOM

ANCOM a primit certificare ISO 9001:2015

ANCOM a primit certificatul de conformitate a sistemului său de management al calităţii cu cerinţele standardului internaţional ISO 9001:2015.

Acest lucru sporeşte încrederea că  ANCOM îşi cunoaşte misiunea, este preocupată şi acţionează pentru îmbunătăţirea continuă a rezultatelor şi creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor tuturor părţilor interesate de activitatea acesteia.

Politica în domeniul calității

12.05.2023

ANCOM şi-a asumat misiunea de a proteja interesele utilizatorilor serviciilor de comunicații din România, prin promovarea concurenței și inovației, administrarea pro-competitivă  a  resurselor  limitate  ale  statului  (spectru  radio,  resurse  de numerotație și resurse tehnice asociate), încurajarea investițiilor eficiente în rețele și infrastructuri de comunicații şi promovarea conectivității ultrarapide.  

Prin ceea ce facem, urmărim ca locuitorii României, organizațiile publice și private să beneficieze de servicii de comunicaţii de calitate, sigure și la preţuri corecte, iar furnizorii să se dezvolte prin inovaţie, în timp ce oamenii Autorităţii sunt priviţi cu încredere şi respect pentru că sunt profesionişti, responsabili şi integri. 

Pentru aceasta, fiecare angajat, indiferent de poziția ierarhică pe care se situează, trebuie  să  cunoască  și  să  contribuie  la   realizarea  obiectivelor  specifice,  să conștientizeze importanța riscurilor/oportunităților referitoare la propria activitate și să se preocupe constant de creșterea calității muncii sale, astfel încât performanța globală a instituției să se îmbunătățească continuu. 

Politica  referitoare  la  calitate  şi  metodele  de  management  aferente  sunt armonizate  constant  cu  strategia     de  dezvoltare  a  ANCOM  către  statutul  de organizaţie excelentă.

Voi urmări menținerea și dezvoltarea sistemului de management al calității în conformitate  cu  cerințele  standardului  SR  EN  ISO  9001:2015  și  voi  asigura disponibilitatea resurselor necesare îmbunătățirii continue a eficacității acestuia.  

Președinte,

Valeriu Ștefan ZGONEA