Industrie

Industrie

Pagina dedicată industriei conţine toate informaţiile de interes pentru furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, servicii poştale, pentru deţinătorii de licenţe de spectru radio şi resurse de numerotaţie.
 
În secţiunea “Autorizare şi licenţiere” se pot găsi informaţii detaliate legate de procedura de autorizare generală pentru furnizarea de reţele, servicii de comunicaţii electronice şi servicii poştale dar şi formularele necesare autorizării reţelelor de radiocomunicaţii.
 
În secțiunea “Comunicaţii electronice” grupează toate informaţiile necesare furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice în timp ce secţiunea de resurse limitate se adresează actualilor sau viitorilor deţinători de licenţe de spectru radio sau numerotaţie. Furnizorilor de servicii poştale le-a fost realizată o secţiune dedicată.
 
Îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de furnizor de comunicaţii este următită de ANCOM prin personalul de control care monitorizează spectrul de frecvenţe radio şi desfăşoară activităţi de control al pieţei de comunicaţii electronice şi servicii poştale.
Pentru mai multe detalii despre tarifele pe care le percepe ANCOM furnizorilor autotizaţi, accesaţi pagina Tarife”.
Statutul de furnizor de servicii sau reţele de comunicaţii electronice, precum şi cel de furnizor de servicii poştale presupun asumarea de către companii a obligaţiei de a transmite ANCOM o serie de parametri şi date statistice, variabile după caz. Aceste obligaţii sunt detaliate în secţiunea “Obligaţii de informare”.

TNABF
 
Ghiduri furnizori