Industrie

Licențe temporare pentru drive-in

Cererile pentru obținerea licențelor temporare pentru evenimente de tip drive-in se depun cu cel puțin 7 zile înainte de data începerii evenimentului.