Industrie
 

Modele de cost utilizate de ANCOM   

 
Până în prezent, ANCOM a utilizat următoarele modele de calculaţie a costurilor pentru fundamentarea în funcţie de costuri a tarifelor serviciilor reglementate:
 
Reţele fixe
 
  •   Model reţea de transport (2013)
 
  •   Model backhaul Ethernet
 
  •   Model POI
  Model POI - 1636Kb
 
  •   Model reţea de acces (2010)
 
Reţele mobile
 
  •   Model LRIC pur reţea mobilă (2013)
 

 

Costul Mediu Ponderat al Capitalului

NOTĂ: Versiunile publice ale modelelor şi documentaţiile aferente acestora nu sunt finale şi nu conţin informaţii sensibile din punct de vedere comercial