Industrie

Acces şi Interconectare

 

Prin acţiunea sa pe piaţa comunicaţiilor electronice din România, ANCOM urmăreşte să asigure maximizarea beneficiilor obţinute de utilizatori, asigurându-le posibilitatea de a alege cea mai bună oferta de servicii de comunicaţii electronice din punct de vedere al calităţii, diversităţii şi preţului. Modalitatea de a realiza acest obiectiv constă în promovarea concurenţei în domeniu, asigurând condiţiile necesare pentru ca piaţa să poată răspunde nevoilor utilizatorilor.
 
În acest sens, ANCOM elaborează principii şi proceduri, impune condiţii specifice care să faciliteze derularea rapidă şi eficientă a acordurilor de acces şi interconectare în scopul promovării concurenţei şi al asigurării interoperabilităţii serviciilor.
 
Abordarea are ca principii:
  •       concentrarea asupra pieţelor de gros ale furnizării de reţele şi servicii;
  •       prioritizarea acţiunilor pornind de la nevoile concrete ale pieţei;
  •       rezolvarea promptă a problemelor, în funcţie de evoluţia pieţei, menţinerea unor perioade de revizuire scurte.

1.Lista furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în reţelele publice de telefonie

2.Lista furnizorilor cu putere semnificativa pe pietele serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în retelele publice de telefonie