Industrie

Precizări privind plata tarifului de monitorizare anual datorat

Tariful anual de monitorizare este datorat ANCOM de către toți furnizorii autorizați de rețele sau servicii de comunicații electronice destinate publicului care fac dovada că cifra de afaceri sau veniturile realizate exclusiv din aceste activități depășesc suma de 100.000 de euro.
 

ANCOM nu va percepe, in anul 2019, tariful anual de monitorizare datorat de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si furnizorii de servicii de comunicatii destinate publicului.

 
Prezentele precizări au īn vedere modul de calcul al tarifului de monitorizare datorat de furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale īncepānd cu anul 2012, potrivit dispozițiilor Capitolului X, „Tariful de monitorizare”, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.140/2012.
1. Temeiul legal
 
Īn ceea ce privește plata tarifului de monitorizare, potrivit prevederilor art.122 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 ”Orice persoană care are calitatea de furnizor de rețele publice de comunicații electronice, furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau furnizor de servicii poștale are obligația de a plăti către ANCOM un tarif de monitorizare anual, īn condițiile prevăzute īn prezentul capitol, din momentul dobāndirii calității de furnizor și pānă la īncetarea acestei calități” iar potrivit dispozițiilor art.124 din același act normativ:
”(1) Tariful de monitorizare prevăzut la art. 122 se calculează ca un procent din cifra de afaceri realizată īn anul anterior celui pentru care se datorează, īn cazul persoanelor care au avut calitatea de furnizor pe parcursul īntregului an calendaristic anterior.
(2) Īn cazul persoanelor care nu au avut calitatea de furnizor pe parcursul īntregului an calendaristic anterior, tariful de monitorizare prevăzut la alin. (1) se calculează ca un procent din cifra de afaceri īnregistrată īn lunile anului anterior celui pentru care se datorează, īn care a avut calitatea de furnizor.
(…)
(5) Īn cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), suma luată īn considerare pentru determinarea tarifului de monitorizare este īntreaga cifră de afaceri prevăzută īn situațiile financiare anuale īntocmite pentru anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare.
(6) Cifra de afaceri a persoanelor prevăzute la alin. (2) se determină prin cumularea veniturilor realizate īn lunile din anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare, īn care acestea au avut calitatea de furnizor, luāndu-se īn considerare inclusiv luna īn care au dobāndit această calitate.
(7) Pentru persoanele fizice autorizate, īntreprinderile individuale și īntreprinderile familiale, cifrei de afaceri īi corespunde totalitatea veniturilor brute realizate īn anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare, respectiv totalitatea veniturilor brute realizate īn lunile din anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare, īn care au avut calitatea de furnizor”.
Potrivit dispozițiilor art.129 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 ”(1) Persoanele prevăzute la art. 124 și la art. 126 alin. (1) și (6) pot solicita, īn vederea determinării tarifului, luarea īn considerare a veniturilor rezultate exclusiv din furnizarea de rețele sau de servicii de comunicații electronice ori din furnizarea de servicii poștale, īn locul cifrei de afaceri, prevederile art. 124-126 aplicāndu-se īn mod corespunzător.
(2) Īn vederea aplicării prevederilor alin. (1), furnizorii sunt obligați să țină contabilitatea īn mod distinct īn ceea ce privește veniturile obținute din activitățile de furnizare de rețele sau de servicii de comunicații electronice ori, după caz, de furnizare de servicii poștale. Certificarea acestor venituri se va realiza de către un auditor independent sau de către un expert contabil autorizat potrivit legii, īn condițiile stabilite de ANCOM.”
2. Persoanele obligate la plata tarifului de monitorizare

 

Din prevederile legale menționate mai sus rezultă că orice persoană care are calitatea de furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale este obligată, īn conformitate cu prevederile Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.111/2011, să plătească, din momentul dobāndirii calității de furnizor și pānă la īncetarea acestei calități, tariful de monitorizare anual calculat ca un procent din cifra de afaceri sau din veniturile rezultate din furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice sau din furnizarea de servicii poștale, īnregistrate īn anul anterior, īn funcție de opțiunea fiecărui furnizor.
3. Modul de calcul al tarifului de monitorizare anual
 
Tariful de monitorizare anual reprezintă un procent din cifra de afaceri sau din veniturile rezultate din furnizarea de rețele sau servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale, īn funcție de opțiunea fiecărui furnizor.
Procentul aplicat, după caz, cifrei de afaceri corespunzătoare anului anterior a fiecărui furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale sau veniturilor rezultate din furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale nu va putea depăși 0,4%, ca raport īntre:
  • cheltuielile administrative prevăzute la art.123 alin.(2) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.111/2011, din care se scad veniturile din alte surse, luāndu-se īn considerare și sumele din excedentul anual rezultat din execuția bugetelor anilor precedenți și
  • cifra de afaceri cumulată, corespunzătoare anului anterior, a tuturor furnizorilor de rețele și de servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale care datorează tariful de monitorizare anual.
Tariful de monitorizare anual datorat de fiecare furnizor se stabilește ca produs īntre:
  • procentul rezultat mai sus; și
  • cifra de afaceri/veniturile rezultate din furnizarea de rețele sau servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale īnregistrate de furnizorul respectiv.
Soluția legislativă este inspirată din reglementările de la nivelul Uniunii Europene si presupune finanțarea autorităților de reglementare īn principal din contribuțiile persoanelor din domeniul său de reglementare.
Īn vederea aplicării prevederilor legale privind tariful de monitorizare anual, pentru persoanele care au avut calitatea de furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale pe parcursul unui an calendaristic īntreg, cifra de afaceri „este īntreaga cifră de afaceri prevăzută īn situațiile financiare anuale īntocmite pentru anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare.” Pentru persoanele care nu au avut calitatea de furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale pe parcursul unui an calendaristic īntreg, cifra de afaceri „se determină prin cumularea veniturilor realizate īn lunile din anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare, īn care acestea au avut calitatea de furnizor, luāndu-se īn considerare inclusiv luna īn care au dobāndit această calitate”.

 

Īn cazul furnizorilor care au optat pentru determinarea tarifului de monitorizare īn funcție de veniturile rezultate din furnizarea de rețele sau servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale, potrivit dispozițiilor art.129 alin.(2) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.111/2011, aceștia trebuie să țină contabilitatea īn mod distinct īn ceea ce privește veniturile rezultate din furnizarea de rețele sau servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale.
4. Documentele necesare īn vederea determinării tarifului de monitorizare
 
Potrivit prevederilor art.130 alin.(1)-(5) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.111/2011,”(1) Persoanele prevăzute la art. 124 alin. (1) și (2), cu excepția celor prevăzute la alin. (2), au obligația de a transmite ANCOM situațiile financiare anuale conținānd cifrele de afaceri īnscrise īn contul de profit și pierdere, necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare, īn termen de 7 zile de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la organele competente la care se īnregistrează, potrivit legislației īn vigoare.
(2) Persoanele fizice autorizate, īntreprinderile familiale și īntreprinderile individuale care datorează tariful de monitorizare prevăzut la art. 124 au obligația de a transmite ANCOM declarațiile financiare anuale privind veniturile brute realizate, necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare, īn termen de 7 zile de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la organele competente la care se īnregistrează, potrivit legislației īn vigoare.
(3) Persoanele prevăzute la art. 124 alin. (2) au obligația de a transmite ANCOM, īn termenul prevăzut la alin. (2), situația privind cifra de afaceri realizată īn lunile din anul anterior īn care acestea au avut calitatea de furnizor de rețele sau servicii de comunicații electronice ori de furnizor de servicii poștale.
(4) Netransmiterea īn termenele și īn condițiile prevăzute de dispozițiile legale a documentelor prevăzute la alin. (3) necesare īn vederea determinării tarifului de monitorizare are ca efect determinarea acestuia īn funcție de cifra de afaceri prevăzută la art. 124 alin. (5).
(5) Netransmiterea documentelor prevăzute la alin. (1) și (2) are ca efect determinarea tarifului de monitorizare, prin luarea īn considerare a ultimei cifre de afaceri cunoscute de către ANCOM.”
Totodată, nedepunerea situațiilor sau declarațiilor financiare anuale īn conformitate cu art.130 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.111/2011 constituie contravenție, potrivit dispozițiilor art.142 pct.54 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.111/2011, și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 60.000 lei, iar īn cazul unor īncălcări repetate, cu amendă īn cuantum de pānă la 100.000 lei, pentru societățile cu o cifră de afaceri de pānă la 3.000.000 lei. Prin derogare de la dispozițiile art.8 alin.(2) lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare, īn cazul societăților cu o cifră de afaceri de peste 3.000.000 lei, contravenția anterior amintită se sancționează cu amendă īn cuantum de pānă la 2% din cifra de afaceri, iar īn cazul unor īncălcări repetate, cu amendă īn cuantum de pānă la 5% din cifra de afaceri.
Pentru furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale care au optat pentru determinarea tarifului de monitorizare īn funcție de veniturile obținute din activități de furnizare de rețele sau servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale, modul de exercitare a dreptului de opțiune și documentele care trebuie transmise ANCOM īn vederea determinării acestui tarif sunt reglementate prin Decizia președintelui ANRCTI nr.2892/2007 privind procedura de determinare a anumitor obligații financiare ale furnizorilor de rețele sau servicii de comunicații electronice si ale furnizorilor de servicii poștale către Autoritatea Națională pentru Reglementare īn Comunicații si Tehnologia Informației.
Această categorie de furnizori, potrivit dispozițiilor art.5 alin.(5) din Decizia președintelui ANRCTI nr.2892/2007 „vor īntocmi și vor transmite ANRCTI, īmpreuna cu situațiile financiare anuale, Declarația privind veniturile obținute din activități de furnizare de rețele sau servicii de comunicații electronice si/sau de servicii poștale și Centralizatorul situațiilor lunare privind veniturile obținute din activități de furnizare de rețele sau servicii de comunicații electronice si/sau de servicii poștale, īn termen de 5 zile de la expirarea termenului legal de depunere a situațiilor financiare anuale la organele competente la care se īnregistrează, potrivit legislației īn vigoare”.

 

Netransmiterea Declarației privind veniturile obținute din activități de furnizare de rețele sau servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale și a Centralizatorului situațiilor lunare privind veniturile obținute din activități de furnizare de rețele sau servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale, potrivit dispozițiilor art.5 alin.(6) din Decizia președintelui ANRCTI nr.2892/2007, are ca efect determinarea obligațiilor financiare către ANCOM īn funcție de cifra de afaceri.
5. Plata tarifului de monitorizare anual
 
La data determinării cifrei de afaceri cumulate prevăzute la art.124 alin.(3) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011, dar nu mai tārziu de data de 15 septembrie a anului respectiv, ANCOM stabilește prin decizie tariful de monitorizare anual datorat de fiecare furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale. Decizia de stabilire a tarifului de monitorizare se comunică īn scris fiecărui furnizor.
Potrivit prevederilor art.127 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011, ”(1) ANCOM poate impune persoanelor prevăzute la art. 122 obligația de a efectua, īn contul tarifului de monitorizare anual, plăți anticipate după cum urmează:
a) pānă la data de 15 martie a anului, dar nu mai puțin de 15 zile de la data comunicării deciziei președintelui ANCOM, o tranșă īn cuantum de 30% din ultimul tarif de monitorizare datorat;
b) pānă la data de 15 iunie a anului, dar nu mai puțin de 15 zile de la data comunicării deciziei președintelui ANCOM, o nouă tranșă īn cuantum de 30% din ultimul tarif de monitorizare datorat.
(2) Cuantumul plăților anticipate prevăzute la alin. (1) se stabilește pānă la data de 15 februarie prin decizie a președintelui ANCOM.
(3) Ultimul tarif de monitorizare datorat, pe baza căruia se determină plățile anticipate, este tariful de monitorizare stabilit īn condițiile art. 125 alin. (2), fără a lua īn calcul plățile anticipate efectuate īn acel an.
(4) Diferența dintre tariful de monitorizare anual stabilit īn condițiile art. 125 alin. (2) și eventualele plăți anticipate stabilite īn condițiile alin. (1) se achită īn termenul prevăzut la art. 128 sau, după caz, se restituie de către ANCOM īn condițiile Codului de procedură fiscală”.
Tariful de monitorizare anual, precum și plățile anticipate se achită prin decontare bancară, mandat poștal sau īn numerar, cu respectarea prevederilor Legii nr.70/2015 pentru īntărirea disciplinei financiare privind operațiunile de īncasări și plăți īn numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. Se consideră dată a plății tarifului de monitorizare anual sau a plăților anticipate data debitării contului bancar al furnizorului care efectuează plata. Dovada plății se face cu copia de pe dispoziția de plată, certificată de banca prin care s-a făcut plata sau copia de pe documentul de plată eliberat de organele abilitate, după caz.
Tariful de monitorizare datorat de furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale se administrează de ANCOM, fiind aplicabile īn mod corespunzător dispozițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
De asemenea, la īncetarea calității de furnizor, indiferent de forma acesteia, orice furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale are obligația de a achita un tarif de monitorizare, după cum urmează:
  • īn cazul īn care īncetarea calității de furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale are loc īnainte de determinarea tarifului de monitorizare anual potrivit art.125 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011, furnizorul datorează un tarif de monitorizare ce reprezintă produsul dintre procentul stabilit de ANCOM īn condițiile art.124 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 pentru anul anterior și cifra de afaceri realizată īn anul anterior sau īn lunile din anul anterior īn care acesta a avut calitatea de furnizor, cumulată cu cifra de afaceri realizată īn lunile īn care a avut această calitate din anul īn cursul căruia are loc īncetarea;
  • īn cazul īn care īncetarea calității de furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale are loc după determinarea tarifului de monitorizare anual potrivit art.125 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011, pe lāngă acest tarif, furnizorul datorează și un tarif suplimentar, calculat ca produs īntre procentul stabilit de ANCOM īn condițiile art.124 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 pentru anul īn curs și cifra de afaceri realizată īn lunile īn care a avut această calitate din anul īn cursul căruia are loc īncetarea.
Īn termen de 15 zile de la data īncetării calității de furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale, persoanele care datorează tariful de monitorizare perceput la īncetarea activității īn domeniul comunicațiilor electronice și/sau serviciilor poștale au obligația de a transmite ANCOM, o situație privind cifra de afaceri realizată īn anul anterior sau īn lunile din anul anterior īn care a avut calitatea de furnizor, cumulată cu cifra de afaceri realizată īn lunile īn care a avut această calitate din anul īn cursul căruia are loc īncetarea sau, respectiv, privind cifra de afaceri realizată īn lunile īn care a avut această calitate din anul īn cursul căruia are loc īncetarea, īn condițiile stabilite de ANCOM. Tariful de monitorizare datorat la īncetarea activității īn domeniul comunicațiilor electronice și/sau al serviciilor poștale se stabilește prin decizie a președintelui ANCOM. Netransmiterea acestor documente īn termen de 15 zile de la īncetarea calității de furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale are ca efect stabilirea īn sarcina acestor persoane a obligației de plată a tarifului de monitorizare datorat la īncetarea calității de furnizor, prin luarea īn considerare a ultimei cifre de afaceri cunoscute de către ANCOM, multiplicată cu 1/12 și cu numărul lunilor din anul īn care au avut această calitate, fără a se fi stabilit tariful de monitorizare, exclusiv luna īn care calitatea a īncetat, și a ultimului procent din cifra de afaceri stabilit de ANCOM, īn vederea calculării tarifului de monitorizare anterior īncetării calității.
Persoanele care au dobāndit calitatea de furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale īn același an īn care īncetează această calitate datorează un tarif de monitorizare ce reprezintă produsul dintre procentul prevăzut la art.126 alin.(1) lit.a) sau, după caz, la alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 și cifra de afaceri realizată īn lunile īn care au avut această calitate, luāndu-se īn considerare inclusiv luna īn care au dobāndit calitatea și exclusiv luna īn care aceasta a īncetat.

 

Furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale care īnregistrează o cifră de afaceri care nu depășește echivalentul īn lei a 100.000 de euro, la cursul de schimb valutar mediu al perioadei īn care a fost realizată cifra de afaceri, calculat pe baza cursului de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Națională a Romāniei, nu au obligația de plată a tarifului de monitorizare.