Industrie

Serviciu universal în domeniul serviciilor postale

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale, cu modificarile și completarile ulterioare, defineste dreptul oricarei persoane de a avea acces la serviciul universal ca fiind dreptul de a beneficia de furnizarea permanenta a serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.
 
Serviciile postale incluse în sfera serviciului universal sunt:
a) colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale, în greutate de pâna la 2 kg (inclusiv), având ca obiect :
 1. trimiteri de corespondența, cu excepția trimiterilor de corespondența în numar mare;
 2. imprimate, cu excepția imprimatelor în numar mare;
 3. pachete mici, astfel cum acestea sunt prevazute în Convenția Poștala Universala și Regulamentul poștei de scrisori, cu excepția pachetelor mici în numar mare;
b) colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne și internaționale, în greutate de pâna la 10 kg (inclusiv), cu excepția coletelor în numar mare;
c) distribuirea coletelor poștale cu limite de greutate între 10 kg și 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia;
d) serviciul de trimitere recomandata având ca obiect trimiteri poștale interne si internationale în greutate de pâna la 2 kg (inclusiv) prevazute la lit. a) pct. 1, 2 și 3;
e) serviciul de trimitere cu valoare declarata având ca obiect:
1. trimiteri postale interne si internationale în greutate de pâna la 2 kg (inclusiv) prevazute la lit. a) pct. 1, 2 și 3;
2. colete postale interne si internationale în greutate de pâna la 10 kg (inclusiv), cu excepția coletelor în numar mare;
3. colete postale cu limite de greutate între 10 și 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia;
f) colectarea, sortarea, transportul și livrarea cecogramelor interne și internationale;
g) serviciul de distribuire a taloanelor de plata a drepturilor de protecție sociala și a documentelor de informare întocmite de Casa Naționala de Pensii Publice la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, indiferent de numarul de trimiteri poștale care fac obiectul acestui serviciu.
  
Desemnarea furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale se realizeaza în conditiile prevederilor Deciziei presedintelui ANCOM nr. 934/2019 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale.
 
În ceea ce priveste elaborarea de rapoarte, studii, analize si alte asemenea documente în domeniul serviciilor postale, dar si pentru urmarirea si controlul aplicarii prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, Decizia presedintelui ANCOM nr.388/2020 privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de servicii postale  reprezinta cadrul legislativ secundar emis în scopul reglementarii acestor aspecte.