Industrie

Monitorizare si control

Activitatea de monitorizare și control desfasurata de ANCOM are ca scop principal asigurarea aplicarii si respectarii în practica a prevederilor legislatiei si reglementarilor impuse de Autoritate pentru promovarea concurentei pe pietele de comunicatii electronice si de servicii postale, precum si pentru protejarea drepturilor si intereselor utilizatorilor. O componenta importanta a activitatii de control este monitorizarea spectrului de frecvente radio cu utilizare neguvernamentala, care urmareste atât sustinerea procesului de gestionare eficienta a spectrului, cât si respectarea obligatiilor cuprinse în licentele de utilizare a frecventelor radio/ licențelor de emisie si în autorizatiile de asignare a frecventelor/ autorizațiilor tehnice sau în reglementarile din domeniul comunicatiilor electronice care utilizeaza spectrul radio.

 

Aceste activitati se desfasoara în conditii de transparenta, impartialitate si obiectivitate si vizeaza persoanele fizice si juridice care intra sub incidenta dispozitiilor legislatiei din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale. Controlul aplicarii prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare si al respectarii obligatiilor impuse furnizorilor stabilit în competenta autoritatii de reglementare este asigurat de catre personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop de catre presedintele ANCOM.

 

La nivel central, activitatea de monitorizare si control a respectarii obligatiilor impuse prin legislatia specifica din domeniul de activitate al ANCOM se desfasoara prin intermediul celor trei servicii din cadrul Directiei Coordonare Tehnica, Direcția Executiva Monitorizare si Control, care coordoneaza principalele activitati din teritoriu, controlul si monitorizarea.

 

La nivel teritorial, structura organizatorica a Directiei Executive Monitorizare si Control este formata din cinci directii regionale: Bucuresti, Cluj, Muntenia, Timisoara si Iasi, conduse de câte un director si subordonate directorului executiv al Directiei Executive Monitorizare si Control.

 

 
Rolul Directiilor Regionale este de a aplica în teritoriu politica ANCOM cu privire la administrarea resurselor limitate ale statului aflate în competenta institutiei, monitorizeaza, supravegheaza si controleaza respectarea obligatiilor din domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio, al compatibilitații electromagnetice si serviciilor postale, reprezentând în teritoriu ANCOM.
 
Principalele atributii ale Directiilor Regionale sunt monitorizarea, controlul si gestionarea spectrului, controlul tehnic în domeniul radiocomunicatiilor si telecomunicatiilor, monitorizarea, controlul si autorizarea retelelor regionale si locale. De asemenea, Directiile Regionale preiau si transmit la sediul central al ANCOM documentele din teritoriu (notificari si reclamatii) si actualizeaza toate informatiile legate de pietele comunicatiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilitații electromagnetice si de servicii postale.
 

La nivel de municipiu resedinta de judet functioneaza câte un oficiu judetean al ANCOM. Principalele atributii constau în îndrumarea, supravegherea si controlul privind respectarea obligatiilor impuse prin legislatia specifica domeniului de activitate al ANCOM sau impuse de ANCOM, precum si respectarea altor obligatii aplicabile furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice, furnizorilor de servicii postale si utilizatorilor de resurse limitate aflate în administrarea institutiei. Totodata, personalul de control acorda si asistenta operatorilor de comunicatii în vederea însusirii de catre acestia a prevederilor actelor normative si a procedurilor de urmat pentru functionarea în deplina legalitate.

Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare în Comunicații prelucreaza datele dumneavoastra personale în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679. Scopul prelucrarii îl constituie îndeplinirea obligațiilor legale privind aplicarea politicii nationale în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale, inclusiv prin reglementarea pietei si reglementarea tehnica în aceste domenii, respectând dispozițiile legale, normele și procedurile interne existente în acest sens. În situația în care ANCOM va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, veți fi informat despre acest lucru înainte de inițierea prelucrarii, primind toate detaliile necesare.

Datele pot fi dezvaluite de ANCOM unor terți doar în baza unui temei legal. Persoanele vizate de prelucrare își pot exercita toate drepturile prevazute de Regulamentul 2016/679/UE printr-o cerere scrisa, semnata și datata, trimisa pe adresa autoritații. Toate informațiile necesare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date sunt disponibile pe pagina de internet http://www.ancom.ro/, la secțiunea “GDPR”.

 

Utilizarea echipamentelor de radiocomunicaţii în „banda civică” (Citizens' Band)
 
Legea prevenirii