Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Industrie

Regimul de autorizare generala privind furnizarea serviciilor postale

În prezent, activitatea de furnizare a serviciilor poştale este reglementată, în principal, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale, cu modificările si completările ulterioare, şi prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.313/2017 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.275 din 20 aprilie 2017.  
 
Decizia preşedintelui ANCOM nr.313/2017 stabileşte procedura de autorizare a persoanelor care intenţionează să furnizeze servicii poştale, precum şi condiţiile în care furnizorii de servicii poştale beneficiază de regimul de autorizare generală în vederea asigurării unei pieţe libere concurenţiale şi protejării intereselor utilizatorilor de servicii poştale.
 
Regimul de autorizare generală permite furnizarea, la nivel naţional, de servicii poştale fără obţinerea unei decizii explicite din partea ANCOM, fiind necesară doar transmiterea unei notificări către ANCOM cu privire la intenţia persoanei în cauză de a furniza aceste servicii.
 
Începând cu data de 1 ianuarie 2020, greutatea maximă a unei trimiteri poştale este de 31,5 kg.
Astfel, coletele care depășesc greutatea de 31,5 kg nu mai fac obiectul unui serviciu poștal.
 

Furnizorul de servicii poştale are dreptul de a încheia contracte având ca obiect prestarea de către terţi a unor servicii de colectare, sortare, transport sau livrare a trimiterilor poştale. Colectarea şi livrarea trimiterilor poştale se poate realiza direct de către un furnizor de servicii poştale sau indirect, în numele şi pe seama unui furnizor de servicii poştale, fie de către o persoană care deține calitatea de furnizor de servicii poştale, fie de către un terţ care nu deţine această calitate, pe baza unui contract încheiat în formă scrisă cu acesta. În acest ultim caz, responsabilitatea pentru furnizarea serviciului poştal în relaţia cu utilizatorii revine în totalitate furnizorului de servicii postale care realizează operațiuni de colectare, sortare, transport sau livrare a trimiterilor poştale prin intermediul oricărui terț care exercită aceste operaţiuni în numele şi pe seama sa.

Recomandăm tuturor persoanelor interesate, şi în special furnizorilor de servicii poştale şi persoanelor care intenţionează să furnizeze servicii poştale, să parcurgă cu atenţie prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 şi ale Deciziei preşedintelui ANCOM nr.313/2017 pentru a identifica cu claritate toate drepturile si obligaţiile pe care le au sau le vor avea în relaţia cu utilizatorii, cu integratorii, cu ceilalţi furnizori de servicii poştale şi, respectiv, cu ANCOM.  

Dispoziţiile legale în vigoare atât în România, cât si la nivel European, împart serviciile postale în două categorii: servicii poştale incluse în sfera serviciului universal şi servicii poştale neincluse în sfera serviciului universal.