Industrie

Regimul de autorizare generala privind furnizarea serviciilor postale

În prezent, activitatea de furnizare a serviciilor poştale este reglementată, în principal, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale, cu modificările si completările ulterioare, şi prin Decizia Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.925/2023 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1175/27.12.2023.  

 

Decizia ANCOM nr.925/2023 stabileşte procedura de autorizare a persoanelor care intenţionează să furnizeze servicii poştale, precum şi condiţiile în care furnizorii de servicii poştale beneficiază de regimul de autorizare generală în vederea asigurării unei pieţe libere concurenţiale şi protejării intereselor utilizatorilor de servicii poştale.

 

Regimul de autorizare generală permite furnizarea, la nivel naţional, de servicii poştale prin simpla transmitere către ANCOM a unei notificări cu privire la intenţia persoanei în cauză de a furniza aceste servicii.

 

Obligaţia de a transmite notificarea către ANCOM revine oricărei persoane care intenţionează să ofere, inclusiv prin revânzare, servicii poştale sau să presteze oricare dintre operaţiunile constând în colectarea, sortarea sau livrarea trimiterilor poştale.

 

Furnizorul de servicii poştale are dreptul de a încheia contracte având ca obiect prestarea de către terţi a unor servicii de colectare, sortare, transport sau livrare a trimiterilor poştale. Colectarea, sortarea şi livrarea trimiterilor poştale se poate realiza direct de către un furnizor de servicii poştale sau indirect, în numele şi pe seama unui furnizor de servicii poştale, fie de către o persoană care deține calitatea de furnizor de servicii poştale, fie de către un terţ care nu deţine această calitate, pe baza unui contract încheiat în formă scrisă cu acesta. În acest ultim caz, responsabilitatea pentru furnizarea serviciului poştal în relaţia cu utilizatorii revine în totalitate furnizorului de servicii postale care realizează operațiuni de colectare, sortare, transport sau livrare a trimiterilor poştale prin intermediul oricărui terț care exercită aceste operaţiuni în numele şi pe seama sa.

 

Prestarea serviciilor poştale oferite de către un revânzător de servicii poştale se poate realiza doar în baza unor contracte comerciale de revânzare a serviciilor poştale încheiate în formă scrisă între furnizorii de servicii poştale, în calitate de prestatori efectivi ai acestor servicii, şi revânzătorul de servicii poştale autorizat de ANCOM în acest sens, în calitate de beneficiar revânzător. Furnizorul de servicii poştale care, inclusiv prin intermediul unor aplicaţii informatice disponibile pe o pagină de internet, revinde exclusiv servicii poştale este cel care răspunde faţă de utilizatori pentru furnizarea serviciului poştal. Răspunderea faţă de utilizator nu poate fi declinată de furnizorul care revinde exclusiv servicii poştale către furnizorul care prestează pentru revânzător operaţiuni componente ale serviciului poştal.

 

Recomandăm tuturor persoanelor interesate, în special furnizorilor de servicii poştale şi persoanelor care intenţionează să furnizeze servicii poştale, să parcurgă cu atenţie prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 şi ale Deciziei ANCOM nr.925/2023 pentru a identifica cu exactitate toate drepturile si obligaţiile pe care le au sau le vor avea în relaţia cu utilizatorii, cu integratorii, cu ceilalţi furnizori de servicii poştale şi, respectiv, cu ANCOM.