Industrie

Condiții de implementare portabilitate

Condiții generale

În contextul portabilității numerelor, furnizorii de comunicații electronice au două tipuri de obligații:

  • Obligația de furnizare a serviciului de portabilitate a numerelor se aplică tuturor FSCE care au dobândit dreptul de a utiliza resurse de numerotație din PNN;
  • Obligația de asigurare a rutării apelurilor către numerele portate se aplică furnizorilor care:
  1. originează apeluri prin intermediul unor numere din PNN, cu excepția cazurilor prevăzute la lit.b);
  2. oferă servicii de transport la nivel național prin intermediul procedurii de selectare sau preselectare a transportatorului, utilizând  indicativele de selectare a transportatorului, sau prin intermediul unor numere din PNN care permit accesul indirect la servicii (de exemplu, 0808);
  3. operează comutatoare sau elemente echivalente (gateway) în care ajung apelurile internaționale ce urmează a fi terminate în rețele publice de comunicații electronice de pe teritoriul României.

Rutare apeluri

Metoda de rutare a apelurilor către numere portate este ACQ (All Call Query), identificarea rețelei către care trebuie rutat direct apelul bazându-se pe utilizarea numerelor de rutare (numerele de rutare sunt secvențe de 5 cifre de forma 18xyz și se alocă de către ANCOM în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 380/2013 privind alocarea și utilizarea unor resurse tehnice.
 
Tarife
 
Furnizorii donori au dreptul de a-și recupera costurile asociate cu portarea fiecărui număr de la furnizorii acceptori, tarifele aplicabile fiind limitate la:
  • 4,64 euro (fără TVA) pentru fiecare număr portat (pentru numere geografice, numere independente de locație şi numere nongeografice, altele decât cele mobile);
  • 2,13 euro (fără TVA) pentru fiecare număr portat, în cazul numerelor mobile.
Informare
 
Fiecare FSCE căruia îi revine obligația de a oferi serviciul de portabilitate trebuie să stabilească  și să pună la dispoziția publicului o procedură de depunere și de validare a cererii de portare care să conțină informațiile referitoare la cererea de portare (formular-tip), documentele necesar a fi prezentate de către solicitanți, locațiile unde pot fi depuse cererile și orarul acestora, termenele prevăzute de reglementări pentru realizarea portării, tarifele asociate portării precum și orice alte informații considerate utile de către furnizorul respectiv pentru asigurarea desfășurării proceselor de portare în bune condiții.
 
După realizarea portării, furnizorii care originează apeluri au obligația de a insera, la fiecare apel către un număr portat, un ton distictiv care să indice faptul că numărul este portat, cel puțin în situația în care tariful datorat pentru apelul către numărul portat este mai mare decât tariful care ar fi fost datorat în cazul în care numărul nu ar fi fost portat.