Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Industrie

Baza de date centralizată

Soluția aleasă și pusă în practică pentru implementarea portabilității numerelor în România are la bază un sistem informatic administrat de către ANCOM, denumit BDC (Baza de date centralizată).
 
Rolul BDC
 
Sistemul informatic BDC este alcătuit dintr-o bază de date care stochează informațiile într-o formă determinată, precum și dintr-un set de funcții care realizează operațiuni asupra datelor și asigură comunicarea cu sistemele informatice ale furnizorilor de comunicații electronice. Pentru portarea fiecărui număr se realizează o serie de activități specifice care necesită schimburi de informații între furnizori, pe tot parcursul procesului de portare. Aceste informații sunt schimbate prin intermediul BDC sub forma unor mesaje standardizate, conform specificațiilor prevăzute în Decizia președintelui ANCOM nr. 3444/2007 (CTC). La finalizarea fiecărui proces de portare, sistemul informatic BDC actualizează o bază de date de referință care conține numerele portate și numerele de rutare asociate. Aceasta nu este utilizată în mod direct pentru rutarea apelurilor, în acest scop, fiecare FSCE menținând o bază de date operațională proprie.
 
Accesul la BDC
 
Utilizarea BDC este obligatorie în vederea realizării schimbului de informații între furnizori pe parcursul proceselor de portare și pentru actualizarea informațiilor de rutare aferente numerelor portate în sistemele IT ale furnizorilor.
Aceste informații pot constitui date cu caracter personal sau pot avea caracter confidențial. Accesul fiecărui furnizor utilizează o parte din resursele de procesare, stocare și de comunicații ale BDC. Din aceste motive, în CTC s-a prevăzut ca accesul la BDC să fie acordat exclusiv furnizorilor care au nevoie de informațiile conținute în BDC pentru a-și îndeplini obligațiile de asigurare a portabilității numerelor. 
Astfel, accesul la BDC este acordat furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului care dețin dreptul de utilizare a unor resurse de numerotație din PNN și furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice cărora le revin obligații de rutare a apelurilor către numerele portate.
 
Informarea publicului
 
BDC furnizează date pentru o pagină de internet accesibilă publicului, care oferă informații referitoare la portabilitatea numerelor. Prin intermediul acestei pagini (www.portabilitate.ro), utilizatorii finali au la dispoziție un motor de căutare pentru a afla dacă un număr este portat, respectiv în ce rețea este portat. Tot aici pot fi găsite informații suplimentare și întrebări frecvente cu privire la portabilitatea numerelor.