Industrie

Procesul de portare

Procesul de portare este condus de furnizorul acceptor. Portarea numărului se realizează numai la cererea expresă a abonatului, care se depune la furnizorul acceptor.

 

Fiecare furnizor stabilește modalitățile și procedura de primire a cererilor de portare. Documentele solicitate de furnizorul acceptor sunt stabilite în procedura proprie, prin intermediul acestora trebuind stabilită autenticitatea informațiilor prezentate de solicitant, în vederea validării cererii (de ex. documente de identitate, facturi, declarații pe propria răspundere). În cazul portării numerelor utilizate pe cartele preplătite trebuie  verificată seria cartelei SIM.

 

Pot fi portate atât numerele utilizate pentru servicii pe bază de abonament, cât și numerele utilizate pentru cartele preplătite. Motivele de refuz al portării de către furnizorul donor sunt strict limitate, fiind prevăzute în Decizia 144/EN/2006. Nu pot constitui motive de refuz al cererii de portare a numărului existenta unor datorii ale abonatului către furnizorul donor, existența unei durate minime de încheiere a contractului sau suspendarea furnizării serviciului prin intermediul numărului respectiv.
 
Prin depunerea unei cereri de portare, utilizatorii solicită implicit și încetarea contractului de telefonie pe care îl au cu furnizorul donor. Prin urmare, nu trebuie depusă cerere de reziliere la furnizorul donor. Contractul între abonat și furnizorul donor cu privire la furnizarea serviciilor prin intermediul numărului portat încetează la data portării. Dacă serviciile de telefonie sunt parte a unui pachet de servicii, celelalte servicii pot continua, în funcție de prevederile contractuale. Rezilierea contractului între abonat și furnizorul donor se realizează cu respectarea condițiilor prevăzute în contractul respectiv. Solicitantul portării are obligațiile prevăzute în contractul cu furnizorul donor, născute și neexecutate anterior încetării acestuia.
 
Portarea se realizează la data convenită între abonat și furnizorul de servicii. De regulă, portarea are loc în a treia zi lucrătoare de la depunerea cererii dar, la solicitarea abonatului, termenul poate fi amânat fără a putea depăși 25 de zile lucrătoare de la data solicitării portării. Întreruperea serviciului de comunicații electronice, la data stabilită pentru portare, nu trebuie să depășească termenele prevăzute în Condițiile tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor (CTC).