Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
ANCOM

Oportunităţi de carieră

Această pagină este dedicată publicării anunţurilor privind ocuparea posturilor vacante din cadrul ANCOM.

Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, personalul este angajat pe baza de concurs organizat în condiţiile legii, în conformitate cu structura organizatorică a Autorității.
 

IMPORTANT!

De asemenea, salariaţii ANCOM nu pot deţine acţiuni sau părţi sociale la societăţile comerciale cu obiect de activitate în domeniul comunicaţiilor electronice, al serviciilor poştale, al audiovizualului sau în orice alte domenii care se află în competenţa ANCOM şi nu pot avea calitatea de membru în organele de conducere ale unor asemenea societăţi.

În acest sens, candidații la concursurile organizate de ANCOM vor completa o declarație de independență financiară și operațională și o vor depune la dosarul de concurs. 


Concursuri în desfașurare

30 iunie 2022

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de expert la Serviciul Investiții din cadrul Departamentului Achiziții, Direcția Achiziții și Contractări, Secretariat General detalii...

30 iunie 2022

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de expert la Serviciul Coordonare Registratură și Secretariat din cadrul Direcției Administrative, Secretariat General detalii...

30 iunie 2022

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de expert la Serviciul Coordonare Registratură și Secretariat din cadrul Direcției Administrative, Secretariat General detalii...

30 iunie 2022

CONCURS INTERN - Anunț de concurs intern pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post vacant de șef birou la Biroul Achiziții Regionale din cadrul Serviciului Achiziții Operaționale, Departamentul Achiziții, Direcția Achiziții și Contractări, Secretariat General detalii...

24 iunie 2022

Anunț de concurs privind ocuparea unui post de consilier juridic la Serviciul Litigii şi Protecţia Drepturilor Utilizatorilor din cadrul Direcției Juridice, Secretariat General detalii...

22 iunie 2022

Anunț de concurs privind ocuparea a patru posturi de inspectori în cadrul Direcției Executive Monitorizare și Control detalii...

22 iunie 2022

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de expert la Serviciul Parc Auto din cadrul Direcției Administrative, Secretariat General detalii...

22 iunie 2022

Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de expert la Biroul Întreținere Aparatură și Compatibilitate Electromagnetică din cadrul Direcției Regionale Cluj, Direcția Executivă Monitorizare și Control. detalii...