ANCOM

Oportunităţi de carieră

Această pagină este dedicată publicării anunţurilor privind ocuparea posturilor vacante din cadrul ANCOM.

Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, personalul este angajat pe baza de concurs organizat în condiţiile legii, în conformitate cu structura organizatorică a Autorității.
 

IMPORTANT!

De asemenea, salariaţii ANCOM nu pot deţine acţiuni sau părţi sociale la societăţile comerciale cu obiect de activitate în domeniul comunicaţiilor electronice, al serviciilor poştale, al audiovizualului sau în orice alte domenii care se află în competenţa ANCOM şi nu pot avea calitatea de membru în organele de conducere ale unor asemenea societăţi.

În acest sens, candidații la concursurile organizate de ANCOM vor completa o declarație de independență financiară și operațională și o vor depune la dosarul de concurs. 

 

ANUNT IMPORTANT!

Având în vedere dispozițiile art.IV alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se anulează concursurile organizate în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 

 1. un post de expert la Serviciul Logistică al Direcției Administrative din cadrul Secretariatului General,
 2. un post de expert la Serviciul Parc Auto din cadrul Direcției Administrative din subordinea Secretariatului General,
 3. un post de expert la Biroul Documente Clasificate și Probleme Speciale din subordinea primului vicepreședinte al ANCOM,
 4. un post de expert la Serviciul Recrutare și Administrare Personal din cadrul Departamentului Resurse Umane al Direcției Dezvoltare Instituțională din subordinea Secretariatului General,
 5. un post de expert la Serviciul Dezvoltare și Evaluare Personal din cadrul Departamentului Resurse Umane al Direcției Dezvoltare Instituțională din subordinea Secretariatului General,
 6. un post de expert la Serviciul Dezvoltare și Evaluare Personal din cadrul Departamentului Resurse Umane al Direcției Dezvoltare Instituțională din subordinea Secretariatului General,
 7. un post de expert la Biroul Economic din cadrul Serviciului Economic și Administrativ din cadrul Direcţiei Regionale Timiş din subordinea Direcţiei Executive Monitorizare și Control și un post de expert la Biroul Economic din cadrul Serviciului Economic și Administrativ din cadrul Direcţiei Regionale Cluj din subordinea Direcţiei Executive Monitorizare și Control,
 8. un post de consilier juridic la Serviciul Juridic Monitorizare și Control din cadrul Direcției Executive Monitorizare și Control,
 9. un post de expert la Serviciul Radiocomunicații Mobile Terestre al Direcției Gestiunea Spectrului din cadrul Direcției Executive Administrare Spectru Radio și Numerotație,
 10. un post de inspector la Oficiul Județean Vrancea al Direcției Regionale Iași din subordinea Direcției Executive Monitorizare și Control, un post de inspector la Oficiul Județean Bihor al Direcției Regionale Timiș din subordinea Direcției Executive Monitorizare și Control; un post de inspector la Oficiul Județean Hunedoara al Direcției Regionale Timiș din subordinea Direcției Executive Monitorizare și Control; un post de inspector la Oficiul Județean Gorj al Direcției Regionale Timiș din subordinea Direcției Executive Monitorizare și Control; un post de inspector la Oficiul Județean Argeș al Direcției Regionale Muntenia din subordinea Direcției Executive Monitorizare și Control; un post de inspector la Oficiul Județean Ialomița al Direcției Regionale Muntenia din subordinea Direcției Executive Monitorizare și Control; un post de inspector la Serviciul Control Regional al Direcției Regionale Muntenia din subordinea Direcției Executive Monitorizare și Control; un post de inspector la Oficiul Județean Covasna al Direcției Regionale Cluj din subordinea Direcției Executive Monitorizare și Control,
 11. postul de şef al Serviciului Financiar din cadrul Direcţiei Economice din subordinea Secretariatului General.

 

 

 

Concursuri în desfașurare