Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Industrie

Tranziţia la televiziunea digitală terestră în România

Anunţ privind organizarea procedurii de selecţie competitivă în vederea acordării licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune


Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii din România (ANCOM) îi invită pe toţi cei interesaţi să ia parte la licitaţia în vederea acordării licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune.
În cadrul licitaţiei vor fi oferite:
  • două multiplexuri naționale de televiziune digitală din care 1 (unu) în UHF şi 1 (unu) în VHF, împărţite în 2 categorii: B şi C;
  • 31 de multiplexuri regionale şi 19 multiplexuri locale, împărțite în 42 categorii: de la E la K.
Caietul de Sarcini poate fi obţinut, începând cu data de 18 martie 2015 de la sediul ANCOM din Bucureşti, Sector 3, Str. Delea Nouă nr. 2, sau, la solicitarea achizitorului, transmis acestuia în format material sau electronic, pe baza prezentării de către persoana interesată a:
  • documentului justificativ prin care să se confirme plata unei sume nerambursabile de 4000 lei, reprezentând contravaloarea caietului de sarcini, fie la casieria ANCOM din Str. Delea Nouă nr. 2, Sector 3, fie în contul ANCOM nr. RO60TREZ70020F365000xxxx deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, cod fiscal 14751237, urmând ca pe ordinul de plată să se specifice ca Beneficiar ANCOM, precum şi faptul că plata reprezintă contravaloarea caietului de sarcini.
  • împuternicirii persoanei delegate, în original, să ridice caietul de sarcini.
În cazul în care contravaloarea Caietului de sarcini este achitată din afara ţării, persoana interesată poate efectua plata în euro, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua plăţii, în contul RO86RNCB0082044181470003 deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Unirea.
Caietul de Sarcini poate fi ridicat de luni până joi între orele 09:00 şi 16:00 şi vineri între orele 09:00 şi 14:00 (ora locală).
Termenul limită pentru depunerea documentelor de candidatură şi a ofertelor iniţiale este 22 aprilie 2015, ora 17:00.

Documentație privind procedura de selecţie competitivă în vederea acordării licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune

Știri

27 mai 2015

Cea de-a treia licitație pentru multiplexurile de televiziune digitală terestră s-a finalizat detalii...

13 mai 2015

4 multiplexuri de televiziune digitală terestră adjudecate în urma ofertelor inițiale detalii...

30 aprilie 2015

3 companii calificate în licitația pentru televiziunea digitală terestră detalii...

18 martie 2015

ANCOM organizează o nouă licitație pentru televiziunea digitală terestră detalii...