Industrie
Anunt privind organizarea procedurii de selectie competitiva în vederea acordarii licentelor de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru de televiziune
 
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii din România (ANCOM) îi invita pe toti cei interesati sa ia parte la procedura de selecție competitiva pentru acordarea multiplexurilor de televiziune digitala
 
Caietul de Sarcini poate fi obtinut, începând cu data de 15.12.2016 de la sediul ANCOM din Bucuresti, Sector 3, Str. Delea Noua nr. 2, sau, la solicitarea achizitorului, transmis acestuia în format material sau electronic, pe baza prezentarii de catre persoana interesata a:
  • documentului justificativ prin care sa se confirme plata unei sume nerambursabile de 4000 lei, reprezentând contravaloarea caietului de sarcini, fie la casieria ANCOM din Str. Delea Noua nr. 2, Sector 3, fie în contul ANCOM nr. RO60TREZ70020F365000xxxx deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, cod fiscal 14751237, urmând ca pe ordinul de plata sa se specifice ca Beneficiar ANCOM, precum si faptul ca plata reprezinta contravaloarea caietului de sarcini.
  • împuternicirii persoanei delegate, în original, sa ridice caietul de sarcini.
În cazul în care contravaloarea Caietului de sarcini este achitata din afara tarii, persoana interesata poate efectua plata în euro, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a României, valabil pentru ziua platii, în contul RO86RNCB0082044181470003 deschis la Banca Comerciala Româna - Sucursala Unirea.
 
Caietul de Sarcini poate fi cumparat de luni pâna joi între orele 09:00 si 16:00 si vineri între orele 09:00 si 14:00 (ora locala).
 
Termenul limita pentru depunerea documentelor de candidatura si a ofertelor initiale în vederea participarii la procedura de selecție competitiva pentru acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru de televiziune este 27 ianuarie 2017, ora 14:30.

Documentatie privind procedura de selectie pentru acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru de televiziune

Știri

20 februarie 2017

ANCOM finalizează cea de-a patra licitație pentru multiplexurile de televiziune digitală terestră detalii...

13 februarie 2017

Două multiplexuri de televiziune digitală terestră adjudecate în urma ofertelor inițiale detalii...

31 ianuarie 2017

2 companii participă la licitația pentru televiziunea digitală terestră detalii...

15 decembrie 2016

ANCOM lanseaza a patra licitație pentru alocarea multiplexurilor de televiziune digitala terestra detalii...

8 iulie 2016

ANCOM consulta documentația pentru o noua licitație de televiziune digitala terestra detalii...