Consultare

Consiliul consultativ

Consiliul Consultativ este organismul care pune în dialog reprezentanţii ANCOM, ai altor instituţii ale statului, ai companiilor din domeniu şi ai societăţii civile. După ce sunt supuse consultării publice prin intermediul paginii de Internet a instituţiei, proiectele de reglementări sunt amendate pentru a ţine seama de comentariile şi recomandările partenerilor de dialog, iar apoi sunt supuse unei discuţii finale în Consiliul Consultativ. Acest forum este o nouă ocazie pentru ca partenerii ANCOM din sectorul comunicaţiilor să îşi exprime opiniile şi sugestiile de îmbunătăţire a legislaţiei secundare emise de ANCOM, înainte ca textele să fie promulgate prin decizii ale preşedintelui autorităţii. Consiliul Consultativ lucrează în următoarele comisii: Comisia pentru Reglementări, Comisia Studii şi Analize şi Comisia Tehnică şi Standardizare.

Sedintele Consiliului Consultativ