Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Consultare
Şedinţa Consiliului Consultativ din data de 27 noiembrie 2012
 
 
Agenda şi documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ în sedinţa din data de 27 noiembrie 2012
 

Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 2012/05/1 Agenda [Detalii...]
2 2012/05/2 Minuta Şedinţei CC din data de 22 iunie 2012 [Detalii...]
3 2012/05/3 Proiect de decizie pentru modificarea şi completarea unor reglementări privind condiţiile şi procedura de desemnare, precum şi desemnarea furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale [Detalii...]
4 2012/05/4 Sinteza observaţiilor la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pentru modificarea şi completarea unor reglementări privind condiţiile şi procedura de desemnare, precum şi desemnarea furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale [Detalii...]
5 2012/05/5 Expunere de motive la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pentru modificarea şi completarea unor reglementări privind condiţiile şi procedura de desemnare, precum şi desemnarea furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale [Detalii...]
6 2012/05/6 Proiect de decizie privind condiţiile de întocmire şi auditare a situaţiilor financiare separate de către Compania Naţională Poşta Română S.A. [Detalii...]
7 2012/05/7 Sinteza observaţiilor la proiectul de decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii privind condiţiile de întocmire şi auditare a situaţiilor financiare separate de către Compania Naţională Poşta Română S.A. [Detalii...]
8 2012/05/8 Expunere de motive la proiectul de Decizie al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii privind condiţiile de întocmire şi auditare a situaţiilor financiare separate de către Compania Naţională Poşta Română S.A. [Detalii...]