Consultare

Şedinţa Consiliului Consultativ din data de 26 noiembrie 2014

  
Agenda şi documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ īn sedinţa din data de 26 noiembrie 2014
 

Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 2014/04/1 Agenda [Detalii...]
2 2014/04/2 Minuta Consiliului Consultativ din data de 5 martie 2014 [Detalii...]
3 2014/04/3 Proiect de decizie privind stabilirea formatului și a modalității de transmitere a informațiilor privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociate acestora [Detalii...]
4 2014/04/4 Expunere de motive la Proiect de decizie privind stabilirea formatului și a modalității de transmitere a informațiilor privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociate acestora [Detalii...]
5 2014/04/5 Sinteza observațiilor la proiectul de decizie privind stabilirea formatului și a modalității de transmitere a informațiilor privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociate acestora [Detalii...]