Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Consultare

Sedinta Consiliului Consultativ din 14 martie 2003

Agenda si documentele care vor fi supuse dezbaterii Consiliului Consultativ în sedinta din data de 15 decembrie 2003


Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 03/1/1rev 1 Agenda [Detalii...]
2 03/1/2 Lista documentelor [Detalii...]
3 03/1/3 Minuta sedintei comune a Comisiei de Reglementari si a Comisiei tehnice si de standardizare din 13 decembrie 2002 [Detalii...]
4 03/1/4 Proiect de decizie privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Mobifon” – S.A. în vederea terminarii apelurilor [Detalii...]
5 03/1/5 Proiect de decizie privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Orange Romania” – S.A. în vederea terminarii apelurilor [Detalii...]
6 03/1/6 Expunere de motive la proiectele de decizii ale presedintelui ANRC privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de S.C. „Mobifon”-S.A./ S.C. „Orange Romania”-S.A. [Detalii...]
7 03/1/7 Proiect de decizie privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Cosmorom” – S.A. în vederea terminarii apelurilor [Detalii...]
8 03/1/8 Proiect de decizie privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Telemobil” – S.A. în vederea terminarii apelurilor [Detalii...]
9 03/1/9 Expunere de motive la proiectele de decizie ale presedintelui ANRC privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de S.C. „Cosmorom” – S.A./S.C. „Telemobil” – S.A. [Detalii...]
10 03/1/10 Sinteza observatiilor la proiectul Deciziei privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de S.C. „Cosmorom” – S.A. în vederea terminarii apelurilor [Detalii...]
11 03/1/11 Sinteza observatiilor la proiectul Deciziei privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de S.C. „Mobifon” – S.A. în vederea terminarii apelurilor [Detalii...]
12 03/1/12 Sinteza observatiilor la proiectul Deciziei privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de S.C. „Orange România” – S.A.în vederea terminarii apelurilor [Detalii...]
13 03/1/13 Proiect de decizie privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale [Detalii...]
14 03/1/14 Proiect cu privire la regimul de autorizare generala pentru furnizarea serviciilor postale [Detalii...]
15 03/1/15 Proiectul notificarii privind furnizarea de servicii postale pe baza regimului de autorizare generala [Detalii...]
16 03/1/16 Proiect de Certificat-tip de atestare a dreptului de furnizare de servicii postale pe baza regimului de autorizare generala [Detalii...]
17 03/1/17 Proiect de cerere de acordare a licentei individuale privind furnizarea de servicii postale incluse în sfera serviciului universal [Detalii...]
18 03/1/18 Proiect de cerere de înscriere a modificarilor privind furnizarea serviciilor postale [Detalii...]
19 03/1/19 Proiect de decizie privind completarea Deciziei presedintelui ANRC nr.136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice [Detalii...]
20 03/1/20 Expunere de motive la Decizia presedintelui ANRC privind completarea Deciziei presedintelui ANRC nr.136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice [Detalii...]
21 03/1/21 Proiect de decizie privind desemnarea S.N. Tc. „Romtelecom” – S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata furnizarii accesului total sau partajat la bucla locala constituita dintr-o pereche de fire metalice torsadate în scopul furnizarii de servicii de acces la Internet în banda larga si de servicii de telefonie destinate publicului la puncte fixe [Detalii...]
22 03/1/22 Chestionar pentru identificarea pietelor relevante specifice de gros din sectorul comunicatiilor electronice din România, precum si în vederea efectuarii analizelor de piata si a determinarii furnizorilor cu putere semnificativa pe aceste piete relevante [Detalii...]
23 03/1/23 Nota privind functionarea Consiliului Consultativ [Detalii...]
24 03/1/24 Sinteza observatiilor la proiectul deciziei presedintelui ANRC privind completarea Deciziei presedintelui ANRC nr.136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice [Detalii...]
25 03/1/25 Lista participantilor [Detalii...]