Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Consultare

Şedinţa Consiliului Consultativ din data de 1 septembrie 2015

  
Agenda şi documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ în sedinţa din data de 1 septembrie 2015

Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 2015/05/1 Agenda [Detalii...]
2 2015/05/2 Minuta şedinţei Consiliului Consultativ din 13 august 2015 [Detalii...]
3 2015/05/3 Proiectul de decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului [Detalii...]
4 2015/05/4 Expunere de motive la proiectul deciziei pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului [Detalii...]
5 2015/05/5 Sinteza observaţiilor la proiectul deciziei pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului [Detalii...]
6 2015/05/6 Proiectul de decizie privind organizarea procedurii de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în banda de frecvențe 3410-3800MHz [Detalii...]
7 2015/05/7 Expunere de motive la proiectul deciziei privind organizarea procedurii de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în banda de frecvențe 3410-3800MHz [Detalii...]
8 2015/05/8 Caiet de sarcini pentru organizarea procedurii de selecţie competitive în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în banda de frecvențe 3410-3800 MHz [Detalii...]
9 2015/05/9 Sinteza observațiilor la caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în banda de frecvențe 3410-3800MHz [Detalii...]