Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Consultare

Sedinta Consiliului Consultativ din 02 august 2007

Agenda si documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ în sedinta din data de 02 august 2007


Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 07/02/01 rev 2 Agenda [Detalii...]
2 07/02/02 rev 2 Lista documentelor [Detalii...]
3 07/02/03 Minuta întâlnirii anterioare [Detalii...]
4 07/02/04 Proiect de decizie privind Planul national de numerotatie [Detalii...]
5 07/02/05 Sinteza observatiilor la proiectul de decizie privind Planul national de numerotatie [Detalii...]
6 07/02/06 Proiect de decizie privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie [Detalii...]
7 07/02/07 Sinteza observatiilor la proiectul de decizie privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie [Detalii...]
8 07/02/08 Proiect de decizie privind stabilirea si încasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotatie [Detalii...]
9 07/02/09 Sinteza observatiilor la proiectul de decizie privind stabilirea si încasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotatie [Detalii...]
10 07/02/10 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 144/2006 privind implementarea portabilitatii numerelor [Detalii...]
11 07/02/11 Expunere de motive privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 144/2006 privind implementarea portabilitatii numerelor [Detalii...]
12 07/02/12 Proiect de decizie privind adoptarea Conditiilor tehnice si comerciale de implementare a portabilitatii numerelor [Detalii...]
13 07/02/13 Sinteza observatiilor privind adoptarea Conditiilor tehnice si comerciale de implementare a portabilitatii numerelor [Detalii...]
14 07/02/14 Proiect de decizie privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie operata de societatea comerciala „RCS & RDS” – S.A., în vederea terminarii la puncte fixe a apelurilor [Detalii...]
15 07/02/15 Sinteza observatiilor la proiectul Deciziei presedintelui ANRCTI privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie operata de Societatea Comerciala „RCS & RDS” – S.A., în vederea terminarii la puncte fixe a apelurilor [Detalii...]
16 07/02/16 Lista participanti [Detalii...]