Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Consultare

Sedinta Consiliului Consultativ din 8 aprilie 2008

Agenda si documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ în sedinta din data de 8 aprilie 2008


Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 08/01/03 Document de pozitie privind strategia de reglementare a sectorului comunicatiilor electronice din România pentru perioada 2007-2010 (versiune finala în urma consultarii publice); [Detalii...]
2 08/01/04 Sinteza observatiilor la Documentul de pozitie privind strategia de reglementare a sectorului comunicatiilor electronice din România pentru perioada 2007-2010 [Detalii...]
3 08/01/05 Expunere de motive la masurile Autoritatii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei de identificare, analiza si reglementare a pietelor relevante corespunzatoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în retelele publice de telefonie [Detalii...]
4 08/01/01 Agenda [Detalii...]
5 08/01/16 Lista documentelor [Detalii...]
6 08/01/02 Minuta sedintei anterioare [Detalii...]
7 08/01/12 Proiect de decizie privind alocarea si utilizarea unor numere nationale scurte pentru servicii armonizate la nivel european [Detalii...]
8 08/01/13 Sinteza observatiilor la proiectul Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind alocarea si utilizarea unor numere nationale scurte pentru servicii armonizate la nivel european [Detalii...]
9 08/01/06 Proiect de decizie privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe [Detalii...]
10 08/01/07 Proiect de decizie privind desemnarea S.C. Romtelecom – S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe pietele serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia [Detalii...]
11 08/01/08 Proiect de decizie privind desemnarea S.C. RCS & RDS – S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe pietele serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia [Detalii...]
12 08/01/09 Proiect de decizie privind desemnarea S.C. UPC Romania – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe pietele serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia [Detalii...]
13 08/01/10 Proiect de decizie privind desemnarea unor furnizori alternativi ca furnizori cu putere semnificativa pe pietele serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propriile retele publice de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestora [Detalii...]
14 08/01/11 Sinteza observatiilor la proiectele de masuri ale Autoritatii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei de identificare, analiza si reglementare a pietelor relevante corespunzatoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în retelele publice de telefonie [Detalii...]
15 08/01/14 Planul de actiuni al ANRCTI pentru anul 2008 [Detalii...]
16 08/01/15 Sinteza observatiilor la proiectul Planului de actiuni al ANRCTI pentru anul 2008 [Detalii...]