Consultare

Consultări curente


Nr Titlul documentului [Detalii]
1 Proiect de decizie privind stabilirea unor masuri de reglementare tarifara pe baza plafoanelor tarifare și formulelor de control al creșterii tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal furnizate de Compania Naționala Poșta Româna – S.A. în calitate de furnizor de serviciu universal [Detalii...]
2 Proiect de decizie privind compensarea costului net aferent furnizarii serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2019 [Detalii...]
3 DOCUMENTAȚIE PROCEDURA DE SELECȚIE: Proiectul de decizie privind procedura de selecție pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio și caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de selectie competitive în vederea acordarii unor drepturi de utilizare a frecventelor radio în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz (perioada de consultare: 2021.07.01 - 2021.08.13) [Detalii...]

Observațiile și recomandările dumneavoastră sunt așteptate pe adresa sediului central al ANCOM: Str. Delea Noua 2, sector 3, București, sau pot fi depuse direct la registratura ANCOM. Totodată, observațiile pot fi transmise prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.