Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Consultare

Transparență decizională

În procesul de elaborare a actelor normative, ANCOM respectă prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, lege care stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.

Scopul acestei legi este, pe de o parte, de a spori gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative, şi de a stimula participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative. Pe de altă parte, această lege are menirea să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice. 

Consultari curente

 

 

 

Consultari încheiate

Titlu: Proiect de HOTĂRÂRE privind participarea delegației române la Conferința Mondială de Radiocomunicații organizată de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, în Dubai, Emiratele Arabe Unite, în perioada 20 noiembrie – 15 decembrie 2023, şi normativele de cheltuieli aferente deplasării

Notă de fundamentare

Perioadă consultare publică: 23.06.2023 - 04.07.2023

Adresă email unde pot fi transmise observațiile: consultare@ancom.ro

_______________________________________________________________________________________________________

Titlu: Proiect de HOTĂRÂRE privind completarea anexei Hotărârii Guvernului nr. 1464/2022 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia și în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

Notă de fundamentare

 

Noua versiune a Proiectului de Hotărâre privind completarea anexei Hotărârii Guvernului nr. 1464/2022 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia și în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

Nota de fundamentare

Perioadă consultare publică: 22.06.2023 - 07.07.2023

Adresă email unde pot fi transmise observațiile: consultare@ancom.ro

_______________________________________________________________________________________________

Titlu: HOTĂRÂRE privind completarea anexei Hotărârii Guvernului nr. 1464/2022 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia și în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

Notă de fundamentare

Perioadă consultare publică: 13.03.2023 - 23.03.2023

Adresă email unde pot fi transmise observațiile: consultare@ancom.ro

____________________________________________________________

 

Titlu: Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

Notă de fundamentare

Perioadă consultare publică: 07.02.2023 - 17.02.2023

Adresă email unde pot fi transmise observațiile: consultare@ancom.ro

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă 

Notă de fundamentare