Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Consultare

CC 12 noiembrie 2013

Şedinţa Consiliului Consultativ din data de 12 noiembrie  2013

  
Agenda şi documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ īn sedinţa din data de 12 noiembrie  2013

Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 2013/05/1 Agenda [Detalii...]
2 2013/05/2 Minuta Şedinţei CC din data de 30 iulie 2013 [Detalii...]
3 2013/05/3 Proiect de decizie privind identificarea pieţei relevante corespunzătoare serviciilor de tranzit comutat al apelurilor [Detalii...]
4 2013/05/4 Proiect de decizie privind privind desemnarea societăţii Romtelecom S.A. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de tranzit naţional comutat al apelurilor īn reţelele publice de telefonie şi impunerea de obligaţii īn sarcina acesteia [Detalii...]
5 2013/05/5 Sinteza observaţiilor la proiectele de măsuri ale Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii de identificare, analiză şi reglementare a pieţelor relevante corespunzătoare serviciilor de acces la puncte fixe, originare a apelurilor la puncte fixe īn reţelele publice de telefonie şi serviciilor de tranzit comutat al apelurilor īn reţelele publice de telefonie din Romānia [Detalii...]
6 2013/05/6 Expunere de motive la măsurile Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii de identificare, analiză şi reglementare a pieţelor relevante corespunzătoare serviciilor de acces la puncte fixe, originare a apelurilor la puncte fixe īn reţelele publice de telefonie şi serviciilor de tranzit comutat al apelurilor īn reţelele publice de telefonie din Romānia [Detalii...]