Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Consultare

Sedinta Consiliului Consultativ din 15 noiembrie 2004

Agenda si documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ în sedinta din data de 15 noiembrie 2004


Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 04/3/1rev1 Agenda [Detalii...]
2 04/3/2 Lista documentelor [Detalii...]
3 04/3/3 Minuta sedintei Consiliului Consultativ din 22 iulie 2004 [Detalii...]
4 04/3/4 Expunere de motive la proiectul de Decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de servicii postale [Detalii...]
5 04/3/5 Proiect de Decizie privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de servicii postale [Detalii...]
6 04/3/6 Proiect de Decizie privind modificarea deciziilor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.147/2002 si nr.1379/2003 si impunerea de clauze in ORI [Detalii...]
7 04/3/7 Sinteza observatiilor la proiectul Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.147/2002, modificata si completata prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1384/2003, si a Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1379/2003 si privind impunerea de clauze în Oferta de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa a S.C. „Romtelecom” – S.A. [Detalii...]
8 04/3/8 Proiect de Decizie privind desemnarea Societatii Comerciale„Romtelecom” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor locale la puncte fixe pentru persoane juridice. [Detalii...]
9 04/3/9 Proiect de Decizie privind desemnarea Societatii Comerciale„Romtelecom” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor la puncte fixe catre retele publice de telefonie mobila pentru persoane fizice. [Detalii...]
10 04/3/10 Proiect de Decizie privind desemnarea Societatii Comerciale„Romtelecom” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor la puncte fixe catre retele publice de telefonie mobila pentru persoane juridice. [Detalii...]
11 04/3/11 Proiect de Decizie privind privind desemnarea Societatii Comerciale„Romtelecom” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor nationale la puncte fixe pentru persoane fizice. [Detalii...]
12 04/3/12 Proiect de Decizie privind privind desemnarea Societatii Comerciale„Romtelecom” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor nationale la puncte fixe pentru persoane juridice. [Detalii...]
13 04/3/13 Proiect de Decizie privind desemnarea Societatii Comerciale„Romtelecom” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata furnizarii accesului la un punct fix la o retea publica de telefonie pentru persoane fizice. [Detalii...]
14 04/3/14 Proiect de Decizie privind desemnarea Societatii Comerciale„Romtelecom” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata furnizarii accesului la un punct fix la o retea publica de telefonie pentru persoane juridice. [Detalii...]
15 04/3/15 Proiect de Decizie privind desemnarea Societatii Comerciale„Romtelecom” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor internationale la puncte fixe pentru persoane fizice. [Detalii...]
16 04/3/16 Proiect de Decizie privind desemnarea Societatii Comerciale„Romtelecom” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor internationale la puncte fixe pentru persoane juridice. [Detalii...]
17 04/3/17 Proiect de Decizie privind desemnarea Societatii Comerciale„Romtelecom” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor locale la puncte fixe pentru persoane fizice. [Detalii...]
18 04/3/18 Proiect de Decizie privind unele masuri în vederea utilizarii eficiente a resurselor de numerotatie [Detalii...]
19 04/3/19 Expunere de motive la proiectul Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind unele masuri tranzitorii în vederea utilizarii eficiente a resurselor de numerotatie [Detalii...]
20 04/3/20 Expunere de motive Proiectul de Decizie privind modificarea deciziilor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.147/2002 si nr.1379/2003 si impunerea de clauze in ORI [Detalii...]
21 04/3/21 Expunere de motive la proiectele deciziilor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind desemnarea furnizorilor cu putere semnificativa pe pietele relevante specifice cu amanuntul identificate prin Decizia presedintelui ANRC nr.1124/2004 [Detalii...]
22 04/3/22 Sinteza observatiilor la proiectele Deciziilor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind desemnarea furnizorilor cu putere semnificativa pe pietele relevante specifice cu amanuntul identificateprin Decizia presedintelui ANRC nr.1124/2004 [Detalii...]
23 04/3/23 Sinteza observatiilor la proiectul Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind unele masuri în vederea utilizarii eficiente a resurselor de numerotatie [Detalii...]
24 04/3/24 Lista participanti [Detalii...]