Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Consultare

Sedinta Consiliului Consultativ din 21 iulie 2008

Agenda si documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ în sedinta din data de 21 iulie 2008


Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 2008/02/01 Agenda [Detalii...]
2 2008/02/02 Minuta sedintei anterioare [Detalii...]
3 2008/02/03 Proiect de decizie privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe [Detalii...]
4 2008/02/04 Proiect de decizie privind desemnarea S.C. Romtelecom – S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe pietele serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia [Detalii...]
5 2008/02/05 Proiect de decizie privind desemnarea S.C. RCS & RDS – S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe pietele serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia [Detalii...]
6 2008/02/06 Proiect de decizie privind desemnarea S.C. UPC Romania – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe pietele serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia [Detalii...]
7 2008/02/07 Proiect de decizie privind desemnarea unor furnizori alternativi ca furnizori cu putere semnificativa pe pietele serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propriile retele publice de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestora [Detalii...]
8 2008/02/08 Expunerea de motive la proiectele de masuri ale Autoritatii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei de identificare, analiza si reglementare a pietelor relevante corespunzatoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în retelele publice de telefonie [Detalii...]
9 2008/02/09 Proiect de decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului de frecvente radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei [Detalii...]
10 2008/02/10 Expunere de motive la proiectul Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei [Detalii...]
11 2008/02/11 Sinteza observatiilor la proiectul Deciziei Presedintelui ANRCTI privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului de frecvente radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei [Detalii...]