Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Consultare

Ședinta Consiliului Consultativ din data de 20 decembrie 2018
Agenda și documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ în sedința din data de 20 decembrie 2018
 

Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 2018/09/01 Agenda [Detalii...]
2 2018/09/02 Minuta şedinţei Consiliului Consultativ din 29 noiembrie 2017 [Detalii...]
3 2018/09/03 Proiect de decizie pentru stabilirea și impunerea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul la infrastructura fizică realizată de către societatea „NETCITY TELECOM” S.R.L. în baza contractului de concesiune nr. 4390/02.06.2008, încheiat cu municipiul București [Detalii...]
4 2018/09/04 Sinteza observatiilor la proiectul de decizie pentru stabilirea și impunerea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul la infrastructura fizică realizată de către societatea „NETCITY TELECOM” S.R.L. în baza contractului de concesiune nr. 4390/02.06.2008, încheiat cu municipiul București [Detalii...]
5 2018/09/05 Model de calcul al tarifelor [Detalii...]
6 2018/09/06 Expunere de motive la proiectul Deciziei Președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pentru stabilirea și impunerea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul la infrastructura fizică realizată de către societatea „NETCITY TELECOM” S.R.L. în baza contractului de concesiune nr. 4390/02.06.2008, încheiat cu municipiul București [Detalii...]