Consultare

Şedinţa Consiliului Consultativ din data de 10 decembrie 2014

  
Agenda şi documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ īn sedinţa din data de 10 decembrie 2014

Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 2014/05/2 Minuta şedinţei Consiliului Consultativ din 14 aprilie 2014 [Detalii...]
2 2014/05/3 Minuta şedinţei Consiliului Consultativ din 26 noiembrie 2014 [Detalii...]
3 2014/05/4 Sinteza observaţiilor la proiectul Planului de acţiune al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii pentru anul 2015 [Detalii...]
4 2014/05/5 Proiectul de decizie privind cererea de compensare a costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal īn anul 2013 [Detalii...]
5 2014/05/6 Expunere de motive la proiectul Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare īn Comunicații privind cererea de compensare a costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal īn anul 2013 [Detalii...]
6 2014/05/7 Sinteza observațiilor la proiectul Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare īn Comunicații privind cererea de compensare a costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal īn anul 2013 [Detalii...]
7 2014/05/1 Agenda [Detalii...]