Consultare

ANUNȚ ORGANIZARE DEZBATERE PUBLICĂ

08.08.2022

 

Astăzi, 08.08.2022, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind Proiectul de hotărâre de Guvern privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă, document consultat public în perioada 13 – 27.07.2022.

 

Proiectul de hotărâre de Guvern privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă

 

Notă de fundamentare

 

Evenimentul are loc în data de 11 august 2022, între orele 10:00-13:00, la sala de ședințe de la sediul ANCOM din București, str. Delea Nouă nr.2. 

Proiectul de act normativ se referă la prețurile de pornire ce sunt aplicabile în cadrul procedurii de selecție competitive care urmează a fi desfășurată de ANCOM în cursul anului 2022, precum și a modalităților/condițiilor de plată a acestora, astfel încât să asigure utilizarea eficientă și eficace a resurselor de spectru.

Legislația primară în vigoare, reprezentată de art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, stabilește că acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio ca urmare a unei/unor proceduri de selecție este condiționată de plata unei taxe de licență. Taxa de licență (în cazul procedurii de selecție comparativă), respectiv valoarea minimală a taxei (în cazul procedurii de selecție competitivă), precum și condițiile privind efectuarea plății, sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului inițiată de către ANCOM.

 

Ordinea de zi a dezbaterii:

  1. Deschiderea dezbaterii publice;
  2. Prezentarea proiectului de hotărâre;
  3. Prezentarea punctelor de vedere ale persoanelor înscrise la cuvânt, precum și ale reprezentanților ANCOM;
  4. Închiderea dezbaterii publice.

La dezbaterea publică sunt invitaţi să participe toți cei interesați prin completarea formularului online până la data de 10 august 2022, ora 12.00,  în limita a 25 de locuri disponibile (primele 25 de persoane înscrise).

Participanţii care doresc să ia cuvântul vor completa rubricile corespunzătoare din formularul online cu propunerile ce privesc exclusiv proiectul de act normativ aflat în discuție, specificând articolul sau articolele (ori secțiunea/secțiunile) pe care le vizează, până la data de 10 august 2022, ora 12.00.

Persoanele interesate să ia cuvântul pentru prezentarea poziției/propunerilor pe marginea proiectului de hotărâre vor avea la dispoziție un timp limitat de intervenție, care va fi stabilit și comunicat la începutul ședinței în funcție de numărul de persoane înscrise pentru a lua cuvântul, corelat cu perioada prevăzută pentru desfășurarea evenimentului.

Accesul se va face pe baza documentului de identitate, joi, 11.08.2022, începând cu ora 09.30.

Discuțiile vor fi înregistrate audio.

Forma finală a documentelor și minuta dezbaterii publice vor fi disponibile publicului în termen de 10 zile de la dezbaterea publică.

Prin participarea la dezbatere, cei prezenţi sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Participanții la dezbatere au obligația, la rândul lor, să respecte prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon: 0372.845.414, e-mail: pr@ancom.ro, persoană de contact Anca CĂLIN.

Formular de inregistrare

 

Perioada de confirmare a participarii la dezbatere s-a incheiat. [publicat la data de 10 august 2022]

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații prelucrează datele personale ale persoanelor fizice în conformitate cu dispozițiile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 

Datele cu caracter personal obţinute prin intermediul formularului de înregistrare sunt colectate și prelucrate doar în scopul bunei organizări a dezbaterii ANCOM. Aceste date vor fi păstrate de ANCOM pentru o perioadă de 30 de zile de la data evenimentului, fără a fi distribuite sau folosite în alt scop decât cel menționat. Mai multe informații despre implementarea GDPR în ANCOM, aici. 

Documente rezultate in urma dezbaterii publice