Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Consultare

 

Şedinţa Consiliului Consultativ din data de 22 iunie 2012
 
 
Agenda şi documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ în sedinţa din data de 22 iunie 2012

Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 2012/04/1 Agenda [Detalii...]
2 2012/04/2 Minuta Şedinţei CC din data de 3 mai 2012 [Detalii...]
3 2012/04/3 Proiect de decizie privind organizarea procedurii de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio [Detalii...]
4 2012/04/4 Sinteza observaţiilor la proiectul Deciziei privind organizarea procedurii de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio [Detalii...]
5 2012/04/5 Proiect de decizie privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei [Detalii...]
6 2012/04/6 Sinteza observaţiilor la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei [Detalii...]
7 2012/04/7 CAIET DE SARCINI PENTRU ORGANIZAREA PROCEDURII DE SELECŢIE COMPETITIVE ÎN VEDEREA ACORDĂRII DREPTURILOR DE UTILIZARE A FRECVENŢELOR RADIO ÎN BENZILE DE 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz şi 2600 MHz (variantă neoficială - format pdf) [Detalii...]
8 2012/04/8 CAIET DE SARCINI PENTRU ORGANIZAREA PROCEDURII DE SELECŢIE COMPETITIVE ÎN VEDEREA ACORDĂRII DREPTURILOR DE UTILIZARE A FRECVENŢELOR RADIO ÎN BENZILE DE 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz şi 2600 MHz (varianta neoficială - format word) [Detalii...]
9 2012/04/9 Sinteza observaţiilor la proiectul Caietului de sarcini pentru organizarea procedurii de selecţie competitive în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz şi 2600 MHz [Detalii...]
10 2012/04/10 Hotărâre privind stabilirea cuantumului valorilor minime a taxelor de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 790-862 MHz, 880-915 MHz/925-960 MHz, 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz şi 2500-2690 MHz [Detalii...]
11 2012/04/11 Notă de fundamentare la Hotărârea Guvernului privind stabilirea cuantumului valorilor minime a taxelor de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 790-862 MHz, 880-915 MHz/925-960 MHz, 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz şi 2500-2690 MHz [Detalii...]
12 2012/04/12 COMENTARII LA PROPUNEREA DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI VALORILOR MINIME A TAXELOR DE LICENŢĂ PENTRU ACORDAREA DREPTURILOR DE UTILIZARE A FRECVENŢELOR RADIO ÎN BENZILE DE FRECVENŢE 790-862 MHZ, 880-915 MHZ/925-960 MHZ, 1710-1785 MHZ/1805-1880 MHZ ŞI 2500-2690 MHZ [Detalii...]