Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Consultare

 Sedinta Consiliului Consultativ din data de 12 decembrie 2017

  
Agenda si documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ īn sedinta din data de 12 decembrie 2017

Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 2017/03/01 Agenda [Detalii...]
2 2017/03/02 Minuta şedinţei Consiliului Consultativ din 12 aprilie 2017 [Detalii...]
3 2017/03/03 Proiectul de decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal īn domeniul serviciilor poştale [Detalii...]
4 2017/03/04 Expunere de motive la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii pentru modificarea şi completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal īn domeniul serviciilor poştale [Detalii...]
5 2017/03/05 Sinteza observaţiilor la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii pentru modificarea şi completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal īn domeniul serviciilor poştale [Detalii...]
6 2017/03/06 Proiectul de decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naţionale Poşta Romānă S.A. ca furnizor de serviciu universal īn domeniul serviciilor poştale [Detalii...]
7 2017/03/07 Expunere de motive la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii pentru modificarea şi completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naţionale Poşta Romānă S.A. ca furnizor de serviciu universal īn domeniul serviciilor poştale [Detalii...]
8 2017/03/08 Sinteza observaţiilor la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii pentru modificarea şi completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naţionale Poşta Romānă S.A. ca furnizor de serviciu universal īn domeniul serviciilor poştale [Detalii...]
9 2017/03/09 Proiectul de decizie privind stabilirea condiţiilor şi procedurii de evaluare a gradului de īndeplinire a cerințelor minime de calitate pentru livrarea trimiterilor de corespondență interne, din cea mai rapidă categorie standard impuse prin Decizia președintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naționale Poșta Romānă S.A. ca furnizor de serviciu universal īn domeniul serviciilor poştale [Detalii...]
10 2017/03/10 Expunere de motive la proiectul Deciziei președintelui ANCOM privind stabilirea condițiilor și procedurii de evaluare a gradului de īndeplinire a cerințelor minime de calitate pentru livrarea trimiterilor de corespondență interne, din cea mai rapidă categorie standard, care au fost impuse furnizorului de serviciu universal prin decizia de desemnare [Detalii...]
11 2017/03/11 Sinteza observaţiilor la proiectul Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare īn Comunicații privind stabilirea condițiilor și procedurii de evaluare a gradului de īndeplinire a cerințelor minime de calitate pentru livrarea trimiterilor de corespondență interne, din cea mai rapidă categorie standard impuse prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare īn Comunicații nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naționale Poșta Romānă S.A. ca furnizor de serviciu universal īn domeniul serviciilor poștale [Detalii...]