Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Consultare

Sedinta Consiliului Consultativ din 4 iulie 2005

Agenda si documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ în sedinta din data de 4 iulie 2005


Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 05/2/5 Proiect de decizie privind adoptarea Planului de management al spectrului de frecventa al buclei locale si subbuclei locale [Detalii...]
2 05/2/2rev1 Lista documentelor [Detalii...]
3 05/2/4 Expunere de motive la proiectul de decizie privind adoptarea Planului de management al spectrului de frecventa al buclei locale si subbuclei locale [Detalii...]
4 05/2/6 Sinteza observatiilor la proiectul de decizie privind adoptarea Planului de management al spectrului de frecventa al buclei locale si subbuclei locale [Detalii...]
5 05/2/8 Proiect de decizie privind desemnarea Romtelecom ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor la puncte fixe catre retele publice de telefonie mobila pentru persoane juridice [Detalii...]
6 05/2/9 Sinteza observatiilor la proiectul de decizie privind desemnarea Romtelecom ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor la puncte fixe catre retele publice de telefonie mobila pentru persoane juridice [Detalii...]
7 05/2/10 Expunere de motive la proiectul deciziei privind impunerea de obligatii furnizorului cu putere semnificativa pe pietele relevante specifice cu amanuntul [Detalii...]
8 05/2/7 Expunere de motive la proiectul de decizie privind desemnarea Romtelecom ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor la puncte fixe catre retele publice de telefonie mobila pentru persoane juridice [Detalii...]
9 05/2/3 Minuta sedintei anterioare [Detalii...]
10 05/2/11 Proiect de decizie privind impunerea de obligatii furnizorului cu putere semnificativa pe pietele relevante specifice cu amanuntul [Detalii...]
11 05/2/12 Sinteza observatiilor la proiectul Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind impunerea de obligatii furnizorului cu putere semnificativa pe pietele relevante specifice cu amanuntul [Detalii...]
12 05/2/1 rev2 Agenda [Detalii...]
13 05/2/13 Sinteza observatiilor la proiectele documentelor privind implementarea serviciului universal în domeniul comunicatiilor electronice, prin intermediul telecentrelor, cu participarea autoritatilor administratiei publice locale [Detalii...]
14 05/2/14 Antecontract – Cadru de gestionare a telecentrului [Detalii...]
15 05/2/15 Documentatie pentru elaborarea si prezentarea ofertei în vederea desemnarii furnizorului de serviciu universal pentru furnizarea accesului la reteaua publica de telefonie, la un punct fix, prin intermediul telecentrelor [Detalii...]
16 05/2/16 Contract – cadru de gestionare a telecentrului [Detalii...]
17 05/2/17 Prezentare Power Point - Implementarea Serviciului Universal în România [Detalii...]
18 05/2/18 Lista participanti [Detalii...]