Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Consultare

Şedinţa Consiliului Consultativ din data de 16 aprilie 2015

  
Agenda şi documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ īn sedinţa din data de 16 aprilie 2015

Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 2015/02/1 Agenda [Detalii...]
2 2015/02/2 Minuta şedinţei Consiliului Consultativ din 19 februarie 2015 [Detalii...]
3 2015/02/3 Proiect de decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii nr. 629/2010 privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale [Detalii...]
4 2015/02/4 Expunere de motive la proiectul deciziei pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii nr. 629/2010 privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale [Detalii...]
5 2015/02/5 Sinteza observaţiilor la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii nr. 629/2010 privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale [Detalii...]
6 2015/02/6 Proiect de decizie pentru adoptarea strategiei și a planului de acțiune privind implementarea şi dezvoltarea sistemelor de comunicaţii de bandă largă la nivel naţional īn banda de frecvenţe 3400-3800 MHz pentru perioada 2015-2025 [Detalii...]
7 2015/02/7 Document de strategie privind implementarea şi dezvoltarea sistemelor de comunicaţii de bandă largă la nivel naţional īn banda de frecvenţe 3400-3800 MHz pentru perioada 2015-2025 (cu modificari evidențiate) [Detalii...]
8 2015/02/8 Sinteza observaţiilor la Documentul de strategie privind implementarea şi dezvoltarea sistemelor de comunicaţii de bandă largă la nivel naţional īn banda de frecvenţe 3400-3800 MHz pentru perioada 2015-2025 [Detalii...]