Consultare

Şedinţa Consiliului Consultativ din data de 16 aprilie 2015

  
Agenda şi documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ īn sedinţa din data de 16 aprilie 2015

Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 2015/02/1 Agenda [Detalii...]
2 2015/02/2 Minuta şedinţei Consiliului Consultativ din 19 februarie 2015 [Detalii...]
3 2015/02/3 Proiect de decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii nr. 629/2010 privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale [Detalii...]
4 2015/02/4 Expunere de motive la proiectul deciziei pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii nr. 629/2010 privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale [Detalii...]
5 2015/02/5 Sinteza observaţiilor la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii nr. 629/2010 privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale [Detalii...]
6 2015/02/6 Proiect de decizie pentru adoptarea strategiei și a planului de acțiune privind implementarea şi dezvoltarea sistemelor de comunicaţii de bandă largă la nivel naţional īn banda de frecvenţe 3400-3800 MHz pentru perioada 2015-2025 [Detalii...]
7 2015/02/7 Document de strategie privind implementarea şi dezvoltarea sistemelor de comunicaţii de bandă largă la nivel naţional īn banda de frecvenţe 3400-3800 MHz pentru perioada 2015-2025 (cu modificari evidențiate) [Detalii...]
8 2015/02/8 Sinteza observaţiilor la Documentul de strategie privind implementarea şi dezvoltarea sistemelor de comunicaţii de bandă largă la nivel naţional īn banda de frecvenţe 3400-3800 MHz pentru perioada 2015-2025 [Detalii...]