Consultare

ANUNȚ ORGANIZARE DEZBATERE PUBLICĂ

01.11.2023

 

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) îi invită pe toți cei interesați la o dezbatere publică pe marginea Proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată în data de 6 noiembrie 2023.  Documentul a fost consultat public în perioada 20–31 octombrie 2023.

Proiect de lege

Expunere de motive

Evenimentul are loc în data de 06 noiembrie 2023, între orele 11:00-13:00, la sala de ședințe de la sediul ANCOM din București, str. Delea Nouă nr.2. 

Proiectul de lege stabilește măsurile legislative naționale necesare pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul DSA) în România, act legislativ obligatoriu pentru statele membre. Conform dispozițiilor europene, Regulamentul DSA se va aplica în toate statele membre UE începând cu data de 17 februarie 2024.

Obiectivul general al Regulamentului DSA este acela de a consolida Piața Unică Digitală, prin instituirea unui cadru juridic modern pentru serviciile digitale și prin asigurarea faptului că furnizorii de servicii digitale prezenți în Uniunea Europeană acționează responsabil pentru a atenua riscurile care provin din utilizarea serviciilor lor, respectând valorile Uniunii Europene și protejând drepturile fundamentale.

Ordinea de zi a dezbaterii:

  1. Deschiderea dezbaterii publice;
  2. Prezentarea proiectului de lege;
  3. Prezentarea punctelor de vedere ale persoanelor înscrise la cuvânt, precum și ale reprezentanților ANCOM;
  4. Închiderea dezbaterii publice.

Toți cei interesați să participe trebuie să completeze formularul online până la data de 03 noiembrie 2023, ora 18:00. Capacitatea maximă a sălii este de 25 de locuri (primele 25 de persoane înscrise).

Participanții care doresc să ia cuvântul vor completa rubricile corespunzătoare din formularul online cu propunerile ce privesc exclusiv proiectul de act normativ aflat în discuție, specificând articolul sau articolele (ori secțiunea/secțiunile) pe care le vizează, până la data de 03 noiembrie 2023, ora 18:00.

Persoanele interesate să ia cuvântul pentru prezentarea poziției/propunerilor pe marginea proiectului de hotărâre vor avea la dispoziție un timp limitat de intervenție, care va fi stabilit și comunicat la începutul ședinței în funcție de numărul de persoane înscrise la cuvânt, corelat cu perioada prevăzută pentru desfășurarea evenimentului.

Accesul în sală se va face pe baza documentului de identitate, luni, 06.11.2023, începând cu ora 10:30.

Discuțiile vor fi înregistrate audio.

Prin participarea la dezbatere, cei prezenți sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Participanții la dezbatere au obligația, la rândul lor, să respecte prevederile Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon: 0372.845.694, e-mail: pr@ancom.ro, persoană de contact Simona PETRUȘ.

Formular de inregistrare

Perioada de confirmare a participarii la dezbatere s-a incheiat. [publicat la data de 3 noiembrie 2023]

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații prelucrează datele personale ale persoanelor fizice în conformitate cu dispozițiile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 

Datele cu caracter personal obţinute prin intermediul formularului de înregistrare sunt colectate și prelucrate doar în scopul bunei organizări a dezbaterii ANCOM. Aceste date vor fi păstrate de ANCOM pentru o perioadă de 30 de zile de la data evenimentului, fără a fi distribuite sau folosite în alt scop decât cel menționat. Mai multe informații despre implementarea GDPR în ANCOM, aici. 

Documente rezultate în urma dezbaterii publice