Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Consultare

Ședința Consiliului Consultativ din data de 16 decembrie 2021

 

Agenda și documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ în ședinta din data de 16 decembrie 2021 


Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 2021/04/01 Agenda [Detalii...]
2 2021/04/02 Minuta ședinței Consiliului Consultativ din 14 octombrie 2021 [Detalii...]
3 2021/04/03 Proiect de Decizie a președintelui Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații privind stabilirea unor masuri de reglementare tarifara pe baza plafoanelor tarifare și formulelor de control al creșterii tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal furnizate de Compania Naționala Poșta Româna – S.A. în calitate de furnizor de serviciu universal [Detalii...]
4 2021/04/04 Expunere de motive la proiectul deciziei președintelui Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații privind stabilirea unor masuri de reglementare tarifara pe baza plafoanelor tarifare și formulelor de control al creșterii tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal furnizate de Compania Naționala Poșta Româna – S.A. în calitate de furnizor de serviciu universal [Detalii...]
5 2021/04/05 Sinteza observațiilor la la proiectul deciziei președintelui Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații privind stabilirea unor masuri de reglementare tarifara pe baza plafoanelor tarifare și formulelor de control al creșterii tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal furnizate de Compania Naționala Poșta Româna – S.A. în calitate de furnizor de serviciu universal [Detalii...]
6 2021/04/06 Schema de calcul - *Pentru asigurarea confidentialitații informațiilor, modelul de calcul (excel) a fost populat cu date aleatorii. [Detalii...]